Ngành tư pháp Lào Cai làm tốt vai trò “người gác cổng” cho UBND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng tình hình kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Lào Cai đạt được nhiều kết quả đáng mừng, trong đó có sự đóng góp hết sức chủ động, tích cực của ngành Tư pháp.

Ngành tư pháp Lào Cai làm tốt vai trò “người gác cổng” cho UBND tỉnh

Là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về các mặt của công tác Tư pháp, thời gian qua, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã thường xuyên bám sát kế hoạch công tác, triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm tất cả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong những năm qua, Sở Tư pháp đã tham mưu thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày càng được nâng cao, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi. 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm 2020 sở Tư pháp thực hiện tham gia ý kiến và thẩm định 151 dự thảo văn bản do các cơ quan Trung ương, địa phương gửi đến và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh ban hành. Thực hiện tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với 48 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện ban hành. Qua kiểm tra, các văn bản QPPL ban hành đều đúng thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung. Cập nhật 54 văn bản quy phạm pháp luật  do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Ngành tư pháp Lào Cai làm tốt vai trò “người gác cổng” cho UBND tỉnh ảnh 1
 Đồng chí Lê Ngọc Quỳnh - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai trình bày báo cáo tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đa dạng, phong phú về hình thức, chú trọng nội dung. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được tăng cường. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký, quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp, theo dõi thì hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doang nghiệp, hòa giải cơ sở tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Năm 2020, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh cho 251 đại biểu. Tổ chức 02 hội nghị triển khai phổ biến pháp luật năm 2020 cho hơn 460 đại biểu. Thông qua hoạt động bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng tổ chức biên soạn 10 chuyên đề tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thành cơ sở triển khai 70 xã trọng điểm theo Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. 

Công tác cải cách hành chính, xây dựng ngành tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh; các phong trào thi đua, hoạt động nhân đạo, từ thiện được quan tâm. Hoạt động của ngành tư pháp tỉnh Lào Cai đã góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, tạo môi trường pháp lý lành mạnh; góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới.

Ngành tư pháp Lào Cai làm tốt vai trò “người gác cổng” cho UBND tỉnh ảnh 2
 Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai biểu dưỡng những kết quả đã đạt được của Sở Tư pháp trong thời gian qua

Biểu dương những kết quả đã đạt được của Sở Tư pháp, đồng chí Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, thời gian qua, tuy chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng tình hình kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng mừng, trong đó có sự đóng góp hết sức chủ động, tích cực, mang tính riêng biệt cao của ngành Tư pháp 

Đồng thời, đồng chí yêu cầu thời gian tới Sở Tư pháp cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác tư pháp; tích cực hơn nữa trong hoạt động kiểm tra, rà soát và kiến nghị xử lý văn bản trái pháp luật

Đặc biệt, ngành Tư pháp tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Cùng chuyên mục
Vị Giám đốc ‘lan tỏa’ chính sách bảo hiểm đến người dân

Vị Giám đốc ‘lan tỏa’ chính sách bảo hiểm đến người dân

(PLVN) - Thấy được những quyền lợi, lợi ích cho người dân từ chính sách bảo hiểm của Nhà nước, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) Trịnh Chí Linh đã nỗ lực, sáng tạo trong cách làm để đưa chính sách bảo hiểm đến với người dân trên địa bàn huyện một cách hiệu quả, tích cực.

Đọc thêm