Nghệ An: Những con số "biết nói" trong công tác THADS, hành chính

(PLVN) - Sáng 6/5, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức họp giám sát chuyên đề tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh cuộc họp giám sát tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh cuộc họp giám sát tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Quốc Nam – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, mặc dù trong điều kiện khách quan có nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác Thi hành án dân sự, hành chính (THADS, HC), nhưng với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên cũng như tranh thủ sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã chủ động dự báo tình hình, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, bài bản bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, kết quả trên các mặt công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 của các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Ông Phạm Quốc Nam – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Phạm Quốc Nam – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, năm 2023, kết quả thi hành về việc và tiền đều vượt so với chỉ tiêu được cấp trên giao ( vượt 3% về việc và 1,8% về tiền); riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, so với chỉ tiêu được giao năm 2024, đã đạt 72,8%/83,25% về việc và 64,1%/46,75% về tiền ; theo dõi 100% bản án, quyết định hành chính có nội dung theo dõi; công tác kiểm tra và tự kiểm tra được tiến hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định...các mặt công tác khác cơ bản được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng tiến độ.

Các thành viên trong Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An lắng nghe báo cáo của Cục THADS Nghệ An.

Các thành viên trong Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An lắng nghe báo cáo của Cục THADS Nghệ An.

Đại diện các phòng của Cục THADS Nghệ An tại cuộc họp.

Đại diện các phòng của Cục THADS Nghệ An tại cuộc họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Cục THAD tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Một số vụ việc thi hành án lớn vẫn chưa có kết quả; Việc thi hành án những vụ việc cho tổ chức tín dụng, ngân hàng cũng gặp nhiều vướng mắc khi liên quan đến tài sản thế chấp và các bên liên quan; một vài vụ việc khó khăn phức tạp kéo dài...

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An Phạm Thành Chung phát biểu kết luận.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An Phạm Thành Chung phát biểu kết luận.

Tại cuộc họp, các thành viên trong đoàn giám sát cũng đã phát biểu, thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế còn gặp phải trong năm đồng thời đề ra các giải pháp, kiến nghị để hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Cục THADS và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An ông Phạm Thành Chung đánh giá cao và biểu dương kết quả mà các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, HC, ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Cục THADS để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đọc thêm