Người có chức vụ ở Bộ Tài chính sẽ không được thành lập điều hành doanh nghiệp tư nhân?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Trụ sở Bộ Tài chính

Trụ sở Bộ Tài chính

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Dự thảo là nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 5 Điều 22 và khoản 2 Điều 23 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Thông tư đưa ra quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân) thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Dự thảo Thông tư đề xuất áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, các cơ quan, đơn vị quản lý người có chức vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về nguyên tắc thực hiện, theo Dự thảo, việc thực hiện quy định thời hạn đối với người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính tuân thủ theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quan lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân sau khi thôi chức vụ thuộc các lĩnh vực sau:

Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán; Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Quản lý hoạt động xổ số đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thường; Quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá; Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; Quản lý nhà nước về bảo hiểm; Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí; Quản lý nhà nước về Hải quan; Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Tài chính thành lập hoặc được giao quản lý; người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính quản lý.

Cũng theo Dự thảo, trong thời hạn 24 tháng kể từ khi thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Theo Dự thảo, căn cử đối tượng thuộc diện quản lý, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có người thôi giữ chức vụ cùng xác định, tham mưu cho người có thẩm quyền việc áp dụng quy định tại Thông tư này và ghi trong quyết là định thôi giữ chức vụ của người có chức vụ, quyền hạn. Thanh tra Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra các đơn vị thực hiện Thông tư này.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Đề xuất quy định quản lý chặt chẽ xe ô tô nhập khẩu không vì mục đích thương mại

(PLVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/09/2015 quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

Đọc thêm