Nhà nước nắm dưới 50% vốn điều lệ Tổng Công ty Sông Đà

(PLO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Cty mẹ - TCty Sông Đà theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn Nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

Cụ thể, TCty Sông Đà có vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu là 450 triệu đồng cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó 229,5 triệu cổ phần nhà nước, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm