Nhắn gửi đầu năm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội (QH) cho rằng, đại biểu (ĐB) QH cần tiếp tục thường xuyên lắng nghe, giải đáp tâm tư, nguyện vọng và nói lên tiếng nói của người dân các vùng, miền cũng như đồng bào sống xa Tổ quốc. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng mong cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến, tạo động lực để QH tiếp tục sự nghiệp vẻ vang...

Nhắn gửi đầu năm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Kỳ họp thứ 6, với sự tín nhiệm rất cao, QH đã bầu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, được nhân dân và cử tri đánh giá cao.

Thông tin trên Truyền hình QH, sáng nay, 4/1, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, năm 2019 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chương trình của nhiệm kỳ QH khóa XIV. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng cả hệ thống chính trị đang vào cuộc với quyết tâm chính trị rất cao, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh chính trị, đối ngoại và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về phần mình, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo và luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, QH sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Trong công tác lập pháp, QH đã thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Theo đó, các ĐBQH, các cơ quan của QH tiếp tục phát huy trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, nắm bắt thực tiễn, lắng nghe ý kiến của cử tri, các chuyên gia và các tầng lớp nhân dân để khi xem xét, thảo luận, thông qua các dự án luật phải đảm bảo chất lượng và tính khả thi.

QH tiếp tục tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH; tiến hành giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước; thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”...

QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó, mục tiêu đặt ra là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

"Với trọng trách là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tôi cho rằng, ĐBQH cần tiếp tục thường xuyên lắng nghe, giải đáp tâm tư, nguyện vọng và nói lên tiếng nói của người dân các vùng, miền cũng như đồng bào sống xa Tổ quốc để từ đó có các quyết sách phù hợp vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của đất nước", bà Kim Ngân nói.

Bước sang năm thứ 4 của nhiệm kỳ thứ XIV, QH sẽ tiếp tục chú trọng đến hoạt động của mình để đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao hơn và coi đó là kim chỉ nam trong hoạt động của mỗi ĐB QH nói riêng và QH nói chung.

"Nhân dịp đầu xuân mới, tôi xin gửi tới đồng bào và cử tri cả nước lời chúc năm mới tốt đẹp nhất. Mong rằng cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, theo dõi, giám sát các hoạt động của QH, các cơ quan của QH và ĐBQH, kịp thời đóng góp ý kiến, tạo động lực để QH tiếp tục sự nghiệp vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó", Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ.

Năm 2018, QH đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận toàn diện, kỹ lưỡng và đã thông qua 16 dự án Luật để tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh… Đồng thời QH cũng cho ý kiến về 6 dự án Luật khác làm cơ sở để các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện trình QH thông qua tại kỳ họp tới.

QH cũng đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng với các văn kiện có liên quan. Như vậy, Việt Nam là quốc gia thứ 7 phê chuẩn Hiệp định này. Điều đó có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của QH, Ủy ban Thường vụ QH được tiếp tục đổi mới, cải tiến, trong đó nét nổi bật là tiến hành hoạt động chất vấn theo hướng “hỏi nhanh, đáp gọn”. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, tranh luận sôi nổi, làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn. Nhờ rút ngắn thời lượng hỏi lẫn trả lời nên đã khắc phục đáng kể tình trạng câu hỏi dài, câu trả lời chưa đi trực tiếp vào vấn đề và đã giúp cho số lượt chất vấn, cũng như tranh luận tăng hơn. 

QH cũng đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm