Nhanh chóng kiện toàn lãnh đạo các Trường Cao đẳng Luật

(PLVN) -Chiều 25/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã chủ trì phiên họp trực tuyến về việc kiện toàn lãnh đạo của các Trường Cao đẳng Luật.

Nhanh chóng kiện toàn lãnh đạo các Trường Cao đẳng Luật

Theo báo cáo của Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà tại phiên họp, căn cứ Nghị quyết tại Phiên họp ngày 10/08/2020, sau khi nghe báo cáo của các đơn vị và ý kiến của các đồng chí dự họp, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp đã nhất trí một số chủ trương về kiện toàn Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ. 

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BTP về việc bổ sung một số phụ lục kèm theo Quyết định số 1066/QĐ-BTP ngày 11/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, tiêu chuẩn chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ gồm các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu chuẩn về năng lực, hiểu biết; tiêu chuẩn về trình độ, kinh nghiệm công tác. Đồng thời phiên họp cũng lấy ý kiến, nhận xét của các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội về việc kiện toàn lãnh đạo của 03 Trường Cao đẳng Luật. 

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cảm ơn những ý kiến nhận xét, đánh giá và sự đồng thuận, nhất trí cao của các đơn vị về chủ trương kiện toàn lãnh đạo các Trường Cao đẳng Luật của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp. Qua đó, Thứ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện quy trình, hồ sơ bổ nhiệm đối với các vị trí được kiện toàn lãnh đạo của 3 trường. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm