Nhiều giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ số

(PLVN) - Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số (DNCNS) Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam cần ít nhất 100.000 DNCNS. Nhiều giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này sẽ phải thực hiện ngay trong năm 2020…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Doanh nghiệp công nghệ số phải đi đầu

Theo Chỉ thị 01/CT-TTg, 4 loại DNCNS cần tập trung phát triển bao gồm: Các tập đoàn, DN thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực CNS, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi; Các DN công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ CNS và chủ động trong sản xuất; Các DN khởi nghiệp ứng dụng CNS để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội; và các DN khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về CNS.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh, các DN CNS Việt Nam cần đi đầu, tạo đột phá trong thực hiện chiến lược “Make in Viet Nam” với hàm ý “DN Việt Nam phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới”.

Những DN CNS Việt Nam sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thị trường gần 100 triệu người và các bài toán đặc thù của Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông, y tế, giáo dục, tài chính, tài nguyên, môi trường… chính là tiền đề thuận lợi cho các DN CNS Việt Nam lớn mạnh và vươn ra thế giới.

Xây dựng chiến lược hệ sinh thái

Để đạt mục tiêu phát triển 100.000 DNCNS Việt Nam, tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các DN Việt Nam cần tập trung thực hiện triệt để 12 giải pháp.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp đầu tiên là xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển DNCNS Việt Nam đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2020; Xây dựng Kế hoạch phát triển DNCNS Việt Nam của từng ngành, từng địa phương theo giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Thủ tướng cũng chỉ đạo xác lập 1 đầu mối ở Trung ương và 1 đầu mối ở mỗi địa phương để thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho DN CNS; Xây dựng khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới ứng dụng CNS tại Việt Nam, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong giai đoạn 2020 – 2021; Xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các DN CNS Việt Nam bao gồm các DN khởi nghiệp trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh,…

Cùng với các giải pháp về cải cách các quy định và đơn giản hoá các thủ tục quản lý và sử dụng về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN, Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ phát triển DNCNS Việt Nam với nguồn vốn huy động từ xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020.

Trong đó, định hướng, hỗ trợ tối thiểu 5-10 DNCNS Việt Nam phát triển một số sản phẩm số trọng điểm quốc gia, trở thành trụ cột của hệ sinh thái DNCNS Việt Nam, trước năm 2025; Phát triển tối thiểu 5-10 nền tảng CNS dùng chung để thúc đẩy ứng dụng CNS, thúc đẩy phát triển sản phẩm số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đưa vào sử dụng trước năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tập đoàn, DN lớn có tiềm lực về nhân lực và tài chính đầu tư cho nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nền tảng CNS dùng chung, phát triển hệ sinh thái số cho cộng đồng DN công nghệ Việt Nam; nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm CNS trọng điểm quốc gia; tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, dẫn dắt cộng đồng DN Việt Nam chuyển đổi số; tăng cường đặt hàng nghiên cứu đối với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu để tạo ra giải pháp CNS phục vụ DN…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm