Những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

(PLO) - Trong lời khai mạc, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng chính thức cho biết tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, như: thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Thông qua dự án Luật đất đai (sửa đổi). Để việc thông qua Hiến pháp sửa đổi đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, QH sẽ dành thời gian thích đáng để tiếp tục tổ chức thảo luận dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với tinh thần chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục những vấn đề đặt ra.

Những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

Sáng nay, kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp này: Kỳ họp để nhìn lại chặng đường gần ba năm qua, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác của ngành tư pháp, kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội và các mặt công tác khác; xác định những việc cần làm trong năm 2014 và chặng đường còn lại của Kế hoạch 5 năm để bảo đảm thúc đẩy phát triển đất nước.
Chủ tịch QH cũng nhận định trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, các địa phương và các doanh nghiệp, đến nay tình hình kinh tế-xã hội đã có bước chuyển tích cực, đúng hướng trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.
Đây là những tiền đề rất quan trọng để tại kỳ họp này QH sẽ thảo luận và có những quyết sách kịp thời, đúng đắn, đồng bộ, tạo quyết tâm chính trị cao trong toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, tạo đà phát triển bền vững cho năm 2014 và những năm tiếp theo.
Trong lời phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đã chính thức cho biết tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, như thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Thông qua dự án Luật đất đai (sửa đổi).
QH sẽ dành thời gian xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015); việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án quan trọng, cấp bách.
QH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012”; xem xét các báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII; báo cáo của Chính phủ và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4, thứ 5;
Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu QH xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan của QH, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án; phê chuẩn nhân sự Chính phủ, bầu nhân sự một số cơ quan của QH và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
Nhấn mạnh về vấn đề sửa đổi Hiến Pháp, Chủ tịch QH cho biết: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thu hút được sự tham gia tích cực với nhiều ý kiến tâm huyết của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài.
Sau kỳ họp thứ 5, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã họp nhiều phiên, nghiêm túc nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của QH, nhân dân, các ngành, các cấp, các chuyên gia, các nhà khoa học. Ủy ban thường vụ QH cũng đã dành thời gian cho ý kiến về Dự thảo và tổ chức Hội nghị đại biểu QH chuyên trách lấy ý kiến về Dự thảo.
Để việc thông qua Hiến pháp đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, trong kỳ họp này QH sẽ dành thời gian thích đáng để tiếp tục tổ chức thảo luận dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với tinh thần chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục những vấn đề đặt ra.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng trân trọng đề nghị các đại biểu QH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm