Nỗ lực đưa hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp phát triển lên tầm cao mới

(PLVN) -Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”, trong 05 năm qua, Vụ Hợp tác quốc tế đã không ngừng nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tập thể Vụ Hợp tác quốc tế.

Tập thể Vụ Hợp tác quốc tế.

Cụ thể, Vụ đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật theo quy định của Nghị định 113/2014/NĐ-CP đảm bảo đúng yêu cầu của Chỉ chị 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. 

Trong đó, Vụ đặc biệt quan tâm tới công tác đảm bảo các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cố gắng loại trừ mọi khả năng can thiệp vào công tác xây dựng pháp luật thông qua hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai như: Hoàn thiện thể chế, tạo sơ sở pháp lý đầy đủ và thuận lợi cho việc quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật; tiến hành Sơ kết 3 năm thi hành Nghị định 113/2014/NĐ-CP ; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; thực hiện đổi mới quy trình đề xuất các hoạt động hợp tác quốc tế theo hướng đơn giản hóa thủ tục; duy trì và phát huy vai trò của Nhóm quan hệ đối tác pháp luật; xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về hợp tác pháp luật...

Với những nỗ lực đó, hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật hoàn toàn phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước với phương châm bảo đảm tối đa an ninh quốc gia,  lợi ích của quốc gia dân tộc, vừa hợp tác, vừa đấu tranh.  Những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và thực thi pháp luật đã được tham khảo, vận dụng, tiếp thu một cách chọn lọc vào hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam và hội nhập quốc tế. Các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật cũng đóng vai trò là cầu nối một cách thiết thực và hiệu quả, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hệ thống pháp luật Việt Nam, thông tin, quảng bá về hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới.

Cùng với đó, Vụ đã nỗ lực đưa hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp phát triển lên tầm cao mới, đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối hội nhập quốc tế của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Đề án định hướng phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017-2020, góp phần hỗ trợ tích cực việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành. Trong đó tập trung thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc tế của Bộ theo hướng thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị anh em Việt – Lào, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với một số nước xã hội chủ nghĩa trước đây (như LB Nga, Hungary, Bungary), thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, chiến lược, toàn diện (như Pháp, Đức, Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản...), hâm nóng quan hệ hợp tác với quốc gia láng giềng (Cam-pu-chia và Trung Quốc), thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác mới (như Armenia, Tây Ban Nha, Cata, Cộng hòa A-déc-bai-gian, Cộng hòa Italia, Algeria, Nam Phi...).

Đặc biệt, năm 2017 ghi nhận bước đột phá trong quan hệ hợp tác với các nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc - đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực đáng ghi nhận của Vụ Hợp tác quốc tế trong năm 2017 và được đánh giá là một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2017.

Năm 2018 thành công với trọng tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào, Nhật Bản, Pháp; bên cạnh đó là củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác tư pháp và pháp luật với nhiều nước; tăng cường nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với các nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự và tư pháp quốc tế. Còn năm 2019 ưu tiên tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác với Lào, Cam-pu-chia,  Cu Ba và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác bao gồm: Xing-ga-po, A-déc-bai-gian, An-giê-ri, Ca-dắc-xtan, Anh, Pháp và Đức…

Cùng với công tác chuyên môn, Vụ còn chú trọng tới việc phát động và cụ thể hóa phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị; thường xuyên động viên, khuyến khích công chức, người lao động hưởng ứng, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao; bảo đảm công bằng, khách quan, dân chủ trong công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá công chức.

Với những thành tích đó, Vụ Hợp tác quốc tế đã được trao tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và được công nhận là điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm