Nửa đầu tháng 12/2020, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 883 triệu USD

(PLVN) - Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 12/2020 (từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2020) đạt 25,45 tỷ USD, giảm 2,5% (tương ứng giảm 651 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2020.

Sau khi cán mức xuất siêu kỷ lục vượt 20 tỷ USD trong 11 tháng, nửa đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 12,28 tỷ USD, giảm 8,3% so với nửa cuối tháng 11/2020.

Sau khi cán mức xuất siêu kỷ lục vượt 20 tỷ USD trong 11 tháng, nửa đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 12,28 tỷ USD, giảm 8,3% so với nửa cuối tháng 11/2020.

Cụ thể, thông tin Tổng cục Hải quan đưa ra ngày 22/12, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 515,27 tỷ USD, tăng 4,5%, tương ứng tăng 22,05 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 350,9 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng tới 33,37 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 164,36 tỷ USD, giảm 6,4% (tương ứng giảm 11,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ 1 tháng 12, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 883 triệu USD. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,18 tỷ USD.

Nửa đầu tháng 12/2020, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 883 triệu USD ảnh 1
Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2020 đến 15/12/2020 và cùng kỳ năm 2019.

Liên quan đến diễn biến chi tiết đáng chú ý về hoạt động xuất nhập khẩu tháng 12, dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy nhiều nhóm hàng chủ lực bị giảm so với nửa cuối tháng 11/2020.

Cụ thể, kỳ 1 tháng 12 (1-15/12) kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 12,28 tỷ USD, giảm 8,3% (tương ứng giảm 1,11 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 11/2020.

Các nhóm hàng chủ lực bị sụt giảm như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 188 triệu USD, tương ứng giảm 9%; móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 150 triệu USD, giảm 10,1%; sắt thép các loại giảm 103 triệu USD, tương ứng giảm 32,7%; phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 103 triệu USD, tương ứng giảm20,5%...

Đến hết 15/12, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 267,22 tỷ USD, tăng 6,1% tương ứng tăng 15,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, riêng doanh nghiệp FDI đạt 191,5 tỷ USD, tăng 9,5%, tương ứng tăng 16,66 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 12 đạt 13,17 tỷ USD, tăng 3,6% (tương ứng tăng 461 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2020.

Nửa đầu tháng 12/2020, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 883 triệu USD ảnh 2
Biểu đồ: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2020 đến 15/12/2020 và cùng kỳ năm 2019.

Có một số nhóm hàng chủ lực duy trì được tăng trưởng dương như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 185 triệu USD, tương ứng tăng 10,6%; phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 62 triệu USD, tương ứng tăng 111,5%...

Tuy nhiên, một số nhóm hàng lớn khác bị sụt giảm như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 214 triệu USD, tương ứng giảm 6,5%; quặng và khoáng sản giảm 57 triệu USD, tương ứng giảm 49,3%...

Đến hết 15/12, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 248,04 tỷ USD, tăng 2,7% (tương ứng tăng 6,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Riêng doanh nghiệp FDI đạt 159,4 tỷ USD, tăng 11,7% (tương ứng tăng 16,71 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 64,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm