Ông Phạm Quang Ngọc trở thành tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

(PLVN) - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phạm Quang Ngọc (thứ 2 từ trái qua), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Phạm Quang Ngọc (thứ 2 từ trái qua), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Hôm qua (26/4), HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức kỳ họp thứ 10 - kỳ họp bất thường, để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh.

Theo đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối với ông Đinh Chung Phụng (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Bình đối với ông Chu Thanh Hà (nghỉ hưu theo chế độ); miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình đối với ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sau khi miễn nhiệm các chức danh, UBND tỉnh Ninh Bình đã có tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2019 để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu bổ sung bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Phạm Quang Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phạm Quang Ngọc (SN 1973, quê xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm