Phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý

(PLVN) -Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi trong buổi làm việc với Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) về kết quả 06 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác từ nay đến cuối năm 2020 vào chiều 4/8.
Phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý

Theo báo cáo tại cuộc họp, ngay từ đầu năm, Cục TGPL đã triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Công tác quản lý, điều hành của Cục tuân thủ theo Quyết định phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục; tiếp tục triển khai hiệu quả Luật TGPL năm 2017; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. 

Trong 06 tháng đầu năm 2020, các phòng chuyên môn nắm bắt, theo dõi sát sao tình hình tổ chức và triển khai công tác TGPL tại các địa phương thuộc lĩnh vực phụ trách. Từ đó kịp thời đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Ở địa phương, nhận thức về vị trí, vai trò và yêu cầu TGPL các lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Trung tâm và viên chức Trung tâm TGPL nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có liên quan có sự tiến bộ rõ rệt, dần đáp ứng yêu cầu về công tác TGPL trong tình hình mới. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TGPL 06 tháng đầu năm 2020 vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, đối với Cục TGPL, trong bối cảnh chung chịu sự tác động của dịch bệnh Covid-19, việc triển khai công việc nói chung và đặc biệt là việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và các đoàn kiểm tra ít nhiều bị ảnh hưởng. Các địa phương khó khăn trong việc lập dự toán và bảo vệ dự toán kinh phí TGPL để trình UBND tỉnh phê duyệt bởi ngân sách các tỉnh này cũng hạn chế nên khó bố trí kinh phí tăng thêm cho hoạt động TGPL.

Trong 06 tháng cuối năm 2020, Cục TGPL xác định và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Chẳng hạn như xây dựng văn bản về TGPL; hướng dẫn, theo dõi, quản lý việc triển khai công tác TGPL; phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng; thông tin, truyền thông về TGPL; công tác hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng…

Để bảo đảm kinh phí thực hiện các vụ việc phức tạp điển hình năm 2021 cho các địa phương có huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn và các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách, Cục đã xin ý kiến Thứ trưởng phụ trách về việc có công văn của Bộ gửi Bộ Tài chính về việc giao dự toán cho các địa phương để các địa phương có kinh phí triển khai thực hiện các vụ việc phức tạp, điển hình, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thuộc đối tượng được TGPL, đặc biệt là người nghèo. Bên cạnh đó, Cục cũng đề nghị sớm có chủ trương tuyển dụng công chức để bảo đảm số lượng người làm việc theo đúng biên chế được giao năm 2020 của Cục.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi ghi nhận những kết quả mà Cục TGPL đã đạt được trong 06 tháng đầu năm, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp. 06 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng đề nghị Cục TGPL tiếp tục công tác phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng; rà soát, bám sát Kế hoạch năm để tập trung triển khai nhiệm vụ, tránh bỏ sót công việc; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 – 2025, tổ chức sơ kết Đề án đổi mới công tác TGPL; tiếp tục triển khai các công tác hợp tác quốc tế…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho công tác TGPL; nâng cao chất lượng, bồi dưỡng cho đội ngũ TGPL; cân nhắc thời điểm tổ chức các kỳ thi nâng ngạch, tập huấn, tập sự, hội thảo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp.  

Đọc thêm