Phấn đấu số hóa dữ liệu hộ tịch “về đích” trước ngày 30/9/2024

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch” với thời gian thực hiện từ tháng 5/2024 đến ngày 31/10/2024.

Kế hoạch nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân; tạo động lực mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, đều khắp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch vượt tiến độ đề ra theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP.

Để phong trào thi đua cao điểm đạt được mục tiêu xong trước ngày 31/12/2024, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, về đích sớm trước ngày 30/9/2024, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Theo đó, đối với các địa phương bắt đầu triển khai thực hiện số hóa, cơ quan tư pháp, công chức tư pháp-hộ tịch các địa phương chủ động, kịp thời, quyết liệt tham mưu, đề xuất UBND cùng cấp quan tâm bố trí kinh phí, triển khai thực hiện các bước số hóa sổ hộ tịch, tranh thủ học tập kinh nghiệm các địa phương có điều kiện, hoàn cảnh tương ứng đã hoàn thành xong số hóa.

Các địa phương đã thực hiện việc nhập dữ liệu số hóa vào Phần mềm 158, đang phê duyệt dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cần tăng cường rà soát, đối chiếu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu. Tùy theo điều kiện của địa phương, chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền rà soát đối chiếu, xử lý dữ liệu hộ tịch đã số hóa với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo phương thức số hóa đến đâu rà soát, đối chiếu đến đó hoặc theo phương thức đối chiếu toàn bộ dữ liệu theo Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC.

Các địa phương nhập dữ liệu hộ tịch từ Sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1292/HTQTCT-QLHC, chủ động tiếp nhận, rà soát, đối chiếu dữ liệu đã nhập, khẩn trương thực hiện việc chuyển dữ liệu vào Phần mềm 158 theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Các địa phương đã hoàn thành số hóa có báo cáo nghiệm thu bảo đảm chính xác, đầy đủ, phối hợp cơ quan công an đối chiếu, xử lý dữ liệu hộ tịch đã số hóa với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC. Chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch khai thác, sử dụng bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Đọc thêm