Phạt hàng trăm triệu đồng 2 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt các doanh nghiệp từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Ngày 31/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Cụ thể, Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn đã bị phạt tiền 100 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (Công ty), trong năm 2018 và năm 2019, Công ty đã cho Công ty TNHH Thảo Viên (là cổ đông lớn nắm giữ 29,92% vốn điều lệ của Công ty) vay với tổng số tiền là 18,5 tỷ đồng), quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Trước đó, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (Quận 1, TP HCM).

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019, Quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28/06/2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế, Công văn giải trình ngày 18/02/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 4/2018 so với quý 4/2017, Công văn giải trình ngày 07/08/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 2/2019 so với quý 2/2018, Công văn giải trình ngày 18/11/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 3/2019 so với quý 3/2018, Giải trình kết quả kinh doanh trong BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước).

Đọc thêm