Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Anh Nhịn, để nghỉ hưu theo chế độ.

Cụ thể, tại Quyết định số 625/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Anh Nhịn, để nghỉ hưu theo chế độ.

Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ông Mai Anh Nhịn. 

Trước đó, ngày 22/10/2014, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp bất thường, thông qua tờ trình về việc thành lập 2 huyện mới gồm huyện Sơn Thành và Thổ Châu, đồng thời bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, ông Mai Anh Nhịn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đến, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX tổ chức ngày 1/7/2016, cùng với việc bầu các chức danh chủ chốt khác của HĐND, UBND tỉnh, ông Mai Anh Nhịn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới, phụ trách khối sản xuất kinh doanh.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, rồi Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang. Ngày 1/2/2020 vừa qua, ông nhận thông báo chính thức được nghỉ hưu theo chế độ khi vừa đủ 60 tuổi.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm