Phú Thọ triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo văn bản số 2851/UBND-KTN do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký ban hành, tỉnh sẽ thực hiện triển khai phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoàn thành việc cập nhật vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh trước ngày 20/7/2021.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoàn thành việc cập nhật vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh trước ngày 20/7/2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh tăng cường khai thác và sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, cập nhật hồ sơ CBCCVC của đơn vị đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin hồ sơ CBCCVC theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc khẩn trương hoàn thành, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu CBCCVC tại cơ quan, đơn vị, cập nhật vào phần mềm quản lý CBCCVC của tỉnh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/7/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ, đường truyền, đảm bảo phần mềm được vận hành thông suốt, đảm bảo tốc độ xử lý, dung lượng, bảo mật và an toàn thông tin.

Cùng với đó Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng vận hành phần mềm quản lý CBCCVC và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm (theo quy chuẩn kỹ thuật sau khi Bộ Nội vụ ban hành); đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhật cơ sở dữ liệu CBCCVC, quản lý, khai thác, vận hành phần mềm quản lý CBCCVC tại cơ quan, đơn vị…

Đây được coi là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước, phần mềm quản lý CBCCVC giúp các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến khi nghỉ hưu.

Hệ thống có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCCCV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ. Qua đó, giúp cho các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quản lý hộ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm