PVN nêu vướng mắc pháp lý ảnh hưởng tới doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hiện có khoảng 60 nội dung, vấn đề về quy định pháp luật cần được xem xét và kiến nghị sửa đổi để đảm bảo cho sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói riêng và các doanh nghiệp nói chung.

PVN cho rằng, nhiều quy định pháp luật hiện nay cần thay đổi để tạo điều kiện cho PVN phát triển.

PVN cho rằng, nhiều quy định pháp luật hiện nay cần thay đổi để tạo điều kiện cho PVN phát triển.

Theo PVN, trong quá trình hoạt động thực tế, nhiều vướng mắc quy định của pháp luật đã ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của Tập đoàn. Bên cạnh việc mong muốn sửa đổi Luật Dầu khí hiện hành để tạo lực đẩy phát triển bền vững, PVN đã chủ động triển khai việc rà soát, đánh giá các vướng mắc trong quy định pháp luật đối với mọi mặt hoạt động, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất sửa đổi phù hợp để cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.

Theo PVN, hiện tại đang có khoảng 60 nội dung, vấn đề về quy định pháp luật cần được xem xét và kiến nghị sửa đổi tạo điều kiện đảm bảo cho sự phát triển của Tập đoàn nói riêng và các doanh nghiệp nói chung như các quy định trong Luật Đầu tư công, Luật Quản lý vốn nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu... “Cơ bản các quy định trong các văn bản luật hiện nay cần được tháo gỡ do nguyên nhân chồng chéo và mâu thuẫn giữa các Luật, Nghị định”, đại diện PVN nhận định.

Ví dụ, theo quy định của Luật Đấu thầu, PVN sẽ gặp khó trong việc triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt các dự án hợp tác với các đối tác nước ngoài, dẫn đến việc triển khai dự án bị chậm, khó khăn trong triển khai, có thể dẫn đến thiệt hại về kinh tế.

Bên cạnh đó, do đặc thù của ngành Dầu khí, nhiều vấn đề, vướng mắc mà PVN gặp phải trong quá trình triển khai các hoạt động lại chưa có quy định trong các luật hiện hành hoặc quy định không đầy đủ, hoặc không phù hợp. Có thể kể đến như quy định chưa rõ ràng đối với trường hợp các dự án nhóm A đã có trong quy hoạch có cần lập hay không cần lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre-FS) đối với từng dự án thành phần.

Việc lập Pre-FS sẽ kéo dài thời gian và chi phí vì các thông tin cơ bản trong Pre-FS đã được xem xét khi đưa dự án vào quy hoạch. Chính việc kéo dài thời gian đã ảnh hưởng đến chuỗi dự án triển khai sau này, chậm tiến độ từng dự án cũng như cả chuỗi đầu tư.

Song song với rà soát lại các vướng mắc trong các quy định của pháp luật, PVN cũng đang phối hợp với Bộ Công Thương soạn dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi để trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.

Xung quanh vấn đề này, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, những vướng mắc này đang ảnh hưởng trực tiếp tới hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Trong bối cảnh hiện nay, nguồn tài nguyên dầu khí đang suy giảm, điều kiện để triển khai các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) càng khó khăn hơn khi phải thực hiện ở các vùng nước sâu xa bờ.

Cùng với đó, các cơ chế, chính sách cho hoạt động E&P cùng như các hoạt động đầu tư các dự án mới đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Các cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí chưa đủ hấp dẫn để thu hút đầu tư. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động lĩnh vực cốt lõi của PVN.

Theo Tổng Giám đốc PVN, với tinh thần quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế cho doanh nghiệp, PVN đã chủ động rà soát từ đó tổng hợp, đưa ra các kiến nghị sửa đổi phù hợp.

“Cùng với mong muốn sửa đổi Luật Dầu khí, việc kiến nghị đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật chưa phù hợp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tạo động lực, cơ hội đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới”, ông Hùng cho biết.

Cùng chuyên mục
Chuyển đổi số tạo ra tài nguyên mới là dữ liệu, nguồn lực cho kinh tế số phát triển

'Cát cứ' dữ liệu - trở lực vô hình của kinh tế số

(PLVN) - Chuyên gia cho rằng, các nguồn lực của chúng ta hiện không chỉ thiếu mà còn bị phân mảnh. Sự hợp lực giữa bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp sẽ tạo ra được những chương trình bài bản, có định hướng với những hệ sinh thái số phù hợp, thay vì "cát cứ" thông tin, dữ liệu.

Đọc thêm