Quảng Bình cắt bỏ 2 thủ tục khi tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhằm tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí và thời gian khi nhà đầu nghiên cứu, đề xuất các dự án trên địa bàn, Quảng Bình cắt bỏ 2 thủ tục khi tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Lễ khởi động 02 dự án động lực của tỉnh tháng 1/2021.

Lễ khởi động 02 dự án động lực của tỉnh tháng 1/2021.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 33, Luật Đầu tư năm 2014 quy định về năng lực tài chính của nhà đầu tư khi nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư phải chứng minh vốn tự có bằng cách “xác minh số dư tài khoản ngân hàng”, chứng minh vốn huy động bằng “cam kết tín dụng giữa nhà đầu tư với các tổ chức tín dụng”. Theo quy định trên, nhà đầu tư phải tốn thời gian và chi phí.

Thực tế cho thấy, số lượng nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư tại Quảng Bình là khá lớn. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan như; vị trí đề xuất không phù hợp với quy hoạch, không khả thi trong việc giải phóng mặt bằng, chưa kết nối cơ sở hạ tầng, có nguy cơ ô nhiễm môi trường, người dân không đồng thuận… nên số lượng dự án đủ điều kiện để báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư chiếm tỷ lệ khá thấp. Khi đó, những hồ sơ không đủ điều kiện xem xét chủ trương đầu tư đã tốn nhiều thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục nêu trên.

Quảng Bình cắt bỏ 2 thủ tục khi tiếp nhận hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư ảnh 1 Quảng Bình điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất các dự án, hạn chế tối đa các rủi ro và các chi phí không cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cắt giảm 2 thủ tục khi nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư; thủ tục chứng minh vốn tự có bằng cách “xác minh số dư tài khoản ngân hàng” và chứng minh vốn huy động bằng “cam kết tín dụng giữa nhà đầu tư với các tổ chức tín dụng”.

Theo ông Hoàng Đức Thiện - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết; “Nhà đầu tư chỉ bổ sung các thủ tục nêu trên khi dự án đề xuất có tính khả thi, được các sở, ngành và địa phương nhất trí để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương thực hiện”.

Với mong muốn thể hiện quyết tâm đồng hành, chung vai sát cánh cùng nhà đầu tư bằng những cam kết cụ thể để nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh, tăng tính cạnh tranh, Quảng Bình sẽ tiếp tục chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa những quy định không cần thiết, không hợp lý trong các văn bản hiện hành. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển đầu tư, kinh doanh; bảo đảm tính công khai, minh bạch cho các nhà đầu tư.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm