Quảng Nam triển khai 100 dự án nhà ở

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định 1466 về việc phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 với 100 dự án, trong đó có 98 dự án nhà ở thương mại, 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, với tổng diện tích đất ở để phát triển dự án nhà ở khoảng 787ha.

100 dự án nhà ở sẽ được triển khai tại Quảng Nam năm 2021

100 dự án nhà ở sẽ được triển khai tại Quảng Nam năm 2021

Cụ thể, các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư như huyện Đại Lộc có 6 dự án được triển khai với 163,85ha; huyện Thăng Bình có 7 dự án thực hiện với 123,41ha; huyện Duy Xuyên có 5 dự án sẽ thực hiện với 57,37ha; thành phố Hội An có 2 dự án với 38,3ha; huyện Quế Sơn sẽ có 3 dự án với 35,29ha; thị xã Điện Bàn sẽ có 13 dự án với tổng diện tích là 108ha; Phú Ninh có 1 dự án với 6,6ha, Nông Sơn có 2 dự án với 16,74ha.

Đặc biệt, có 2 khu nhà ở cho người thu nhập thấp ở thành phố Tam Kỳ: tại phường Hòa Thuận với 8,14ha và Khu dân cư và nhà ở thu nhập thấp phường Trường Xuân với diện tích 9,70ha

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có diện tích hơn 2.067ha, trong đó đất ở 620,1ha. Đặc biệt chú trọng tại một số huyện miền núi cao như huyện Tây Giang có 1 dự án với 3,66ha; Đông Giang có 1 dự án với 5ha, Nam Trà My có 3 dự án với 12ha.


Dụ án ở các huyện miền núi cũng được Quảng Nam chú trọng

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu và giao nhiệm vụ cho từng đơn vị rất cụ thể để sớm triển khai các dự án, trong đó đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở TN&MT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ sơ trình Sở KH&ĐT thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

"Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố lập, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án...", UBND tỉnh yêu cầu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 theo ý kiến của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 và quy định của pháp luật về nhà ở để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trước khi UBND tỉnh phê duyệt..

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Những dự án nào ở Quảng Nam phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư?

(PLVN) -  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định số 2131/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó, một số dự án trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư phải có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đọc thêm