Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (23/7), Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ trước khi thảo luận tại hội trường về các nội dung, kế hoạch, chương trình do Chính phủ trình. Ảnh minh họa

Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ trước khi thảo luận tại hội trường về các nội dung, kế hoạch, chương trình do Chính phủ trình. Ảnh minh họa

Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, Quốc hội thảo luận ở tổ về các kế hoạch này.

Theo Chương trình, chiều nay, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021 Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016-2021 Lê Minh Hoan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày các Báo cáo thẩm tra về những nội dung trên.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm