Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 1/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, về đối tượng Nghị định (NĐ) 77 áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục (CSGD) công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (CSGD công lập) đã được chuyển, xếp lương theo NĐ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các CSGD công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước (NSNN) cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên, CSGD nghề nghiệp, CSGD đại học công lập; các đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Đáng chú ý, về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, NĐ quy định: thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong các CSGD công lập; thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các CSGD ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các CSGD công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các CSGD ngoài công lập);

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có); thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

NĐ cũng quy định thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm: thời gian tập sự; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về BHXH; thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử; thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này.

Về mức phụ cấp thâm niên, NĐ quy định: nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%; phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cách tính mức tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng được hướng dẫn như sau: mức tiền phụ cấp thâm niên = hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức cộng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng x Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng.

Đối với nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, NĐ quy định được sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do NSNN đảm bảo, cụ thể: đối với CSGD công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và CSGD công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị; đối với các CSGD công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên được bảo đảm từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn NSNN cấp theo phân cấp quản lý NSNN hiện hành; đối với các CSGD công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên do NSNN bảo đảm và giao trong dự toán ngân sách hàng năm của CSGD theo phân cấp quản lý NSNN hiện hành.

Trong trường hợp Nhà nước thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo các quy định hiện hành về việc xác định nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở hàng năm; gửi Bộ Tài chính xem xét, thẩm định theo quy định.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm