Quy định mới về nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngân sách trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Ảnh minh họa (Nguồn: VGP/Hiền Minh).
Ảnh minh họa (Nguồn: VGP/Hiền Minh).

Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng. Theo đó, Nghị định 13/2024/NĐ-CP nêu rõ, Chương trình tiêm chủng mở rộng là chương trình do Nhà nước tổ chức để tiêm chủng miễn phí đối với các vắc xin bắt buộc sử dụng để phòng các bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và phụ nữ có thai.

Nghị định 13/2024/NĐ-CP sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định 104/2016/NĐ-CP về cung ứng vắc xin cho hoạt động tiêm chủng. Theo đó, vắc xin sử dụng cho hoạt động tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch do Nhà nước bảo đảm về số lượng, chủng loại phù hợp với nhu cầu hằng năm và được dự trữ trong 6 tháng.

Căn cứ số lượng đối tượng tiêm chủng, thời gian và định mức sử dụng của từng loại vắc xin, cơ sở tiêm chủng có trách nhiệm lập dự kiến nhu cầu vắc xin quy định tại khoản 1 Điều này của cả năm gửi cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng cấp huyện tổng hợp gửi Sở Y tế trước ngày 30 tháng 5 hằng năm để chỉ đạo việc cấp vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Căn cứ đề xuất về nhu cầu vắc xin của cơ quan được giao quản lý về tiêm chủng cấp huyện, Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30 tháng 6 hằng năm để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin và tiêm chủng hằng năm.

Khi xảy ra tình trạng thừa, thiếu vắc xin cục bộ tại các cơ sở tiêm chủng, Sở Y tế giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc điều phối vắc xin giữa các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để bảo đảm cung ứng vắc xin đầy đủ, kịp thời, liên tục và báo cáo Bộ Y tế về tình hình sử dụng vắc xin theo định kỳ hằng tháng. Khi xảy ra tình trạng thừa, thiếu vắc xin cục bộ tại một số tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan điều phối vắc xin giữa các tỉnh.

Bên cạnh đó, Nghị định 13/2024/NĐ-CP cũng bổ sung khoản 3 Điều 14 Nghị định 104/2016/NĐ-CP về nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng. Cụ thể, nguồn kinh phí cho hoạt động tiêm chủng từ ngày 5/2/2024 sẽ được thực hiện như sau:

Nguồn kinh phí hình thành cho hoạt động tiêm chủng gồm: Ngân sách nhà nước; tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước; nguồn Quỹ bảo hiểm y tế; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho: Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế cho các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 28 và khoản 4 Điều 29 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Đầu tư hệ thống dây chuyền lạnh cho Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch.

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông, kiểm tra, thanh tra hoạt động tiêm chủng, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong tiêm chủng. Bồi thường khi sử dụng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch bị tai biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng.

Ngân sách trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động trong Chương trình tiêm chủng mở rộng sau đây: Mua vắc xin cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Kiểm định vắc xin. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin đến tuyến tỉnh, thành phố.

Đọc thêm