Quy định mới về quản lý vận tải hành khách tuyến cố định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 18/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; trong đó đã sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý tuyến.
Xe khách hoạt động tại Bến xe Nước Ngầm của Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Vietnamplus)
Xe khách hoạt động tại Bến xe Nước Ngầm của Thành phố Hà Nội. (Ảnh: Vietnamplus)

Theo đó, từ 15/7, Sở GTVT sử dụng phần mềm của Bộ GTVT để thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; thống nhất với Sở GTVT đầu tuyến bên kia để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh và báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, công bố.

Định kỳ trước ngày 30/4 hàng năm, Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; Cục Đường bộ Việt Nam công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh.

Thông tư 18/2024/TT-BGTVT cũng quy định, Sở GTVT (đối với tuyến nội tỉnh), Sở GTVT hai đầu tuyến (đối với tuyến liên tỉnh) công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến gồm: bến xe nơi đi, bến xe nơi đến, hành trình; tổng số chuyến xe và giờ xuất bến của từng chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác và thời gian giãn cách tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề; công suất bến xe hai đầu tuyến.

Bên cạnh đó, Thông tư 18/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung quy định về cung cấp thông tin xe ra, vào bến xe khách như sau:

Các thông tin cung cấp trên Lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt động tại bến gồm: tên bến xe (tên, mã số bến xe theo quyết định công bố); tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải (tên, mã số thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải); họ và tên lái xe (họ và tên, hạng giấy phép người lái xe, số giấy phép người lái xe); biển kiểm soát xe; tuyến hoạt động (mã số tuyến, bến xe nơi đi, bến xe nơi đến); giờ xe xuất bến; số lượng hành khách khi xe xuất bến thực tế.

Thông tin quy định nêu trên được cung cấp liên tục về phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam với thời gian không quá 3 phút, kể từ khi xe xuất bến.

Thông tư 18/2024/TT-BGTVT cũng bổ sung quy định đối với đơn vị kinh doanh bến xe khách về việc trang bị phần mềm quản lý bến xe và cung cấp các thông trên lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt động tại bến về phần mềm của Cục Đường bộ Việt Nam. Dữ liệu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, không sửa đổi hoặc hiệu chỉnh làm sai lệch giá trị trước, trong và sau khi truyền...

Thông tư 18/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ 15/7/2024.

Đọc thêm