Quy định mới về trình tự công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.
Nhiều quy định mới về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. (Ảnh minh họa - dangcongsan.vn)
Nhiều quy định mới về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. (Ảnh minh họa - dangcongsan.vn)

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 06/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Nghị định 08/2021/NĐ-CP về trình tự công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa. Theo đó, trước khi đưa công trình cảng, bến thủy nội địa vào khai thác, chủ cảng, bến thủy nội địa nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác 1 bộ hồ sơ đề nghị công bố hoạt động theo quy định như sau:

Đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Nộp hồ sơ đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, cảng thủy nội địa có vùng nước, vùng đất vừa trên đường thủy nội địa quốc gia vừa trên đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa quốc gia), Sở Giao thông vận tải (đối với cảng thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, cảng thủy nội địa trong vùng nước cảng biển nối với đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để thẩm định.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo Bộ GTVT. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và báo cáo thẩm định, Bộ GTVT ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài: Nộp hồ sơ đến Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam (đối với cảng thủy nội địa thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 08/2021/NĐ-CP) hoặc Sở GTVT (đối với cảng thủy nội địa thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Nghị định 08/2021/NĐ-CP). Trong thời hạn 5 ngày Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở GTVT ban hành quyết định công bố hoạt động cảng thủy nội địa.

Đối với bến thủy nội địa thì nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện. Trong thời hạn 5 ngày, UBND cấp huyện ban hành quyết định công bố hoạt động bến thủy nội địa.

Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến, thành phần hồ sơ là bản chính hoặc bản sao điện tử các thành phần hồ sơ tương ứng theo quy định tại khoản 2 (đối với hồ sơ đề nghị công bố hoạt động cảng thủy nội địa) hoặc khoản 3 (đối với hồ sơ đề nghị công bố hoạt động bến thủy nội địa) Điều 18 Nghị định 08/2021/NĐ-CP.

Trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ.

Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản tổ chức, cá nhân qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Đồng thời, Nghị định 06/2024/NĐ-CP cũng đã sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 18 Nghị định 08/2021/NĐ-CP. Theo đó, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định, cơ quan công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa có trách nhiệm gửi quyết định công bố hoạt động cho các cá nhân, tổ chức sau: Chủ đầu tư; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh (đối với cảng tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài); Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (đối với cảng thủy nội địa); các cảng vụ đường thủy nội địa, cảng vụ hàng hải (đối với cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển), Chi cục Đường thủy nội địa khu vực liên quan; Sở GTVT; UBND cấp huyện, cấp xã nơi có cảng, bến thủy nội địa; các cơ quan biên phòng, hải quan, y tế (đối với cảng, bến thủy nội địa trong khu vực cửa khẩu) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị định 06/2024/NĐ-CP cũng nêu rõ, trong thời hạn 90 ngày làm việc, kể từ ngày Nghị định 06/2024/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 10/3/2024), Sở GTVT thực hiện bàn giao hồ sơ đề nghị công bố, công bố lại hoạt động bến thủy nội địa đã được giải quyết về UBND huyện nơi có thẩm quyền công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến thủy nội địa theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 1 Nghị định này.

Trong thời gian chưa bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, nếu có trường hợp đề nghị công bố lại hoạt động bến thủy nội địa thì Sở Giao thông phối hợp cung cấp trước hồ sơ bến đó cho UBND cấp huyện để công bố hoạt động lại bến thủy nội địa.

Nghị định 06/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/3/2024.

Đọc thêm