Quyết tâm chính trị của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việc xử lý kỷ luật; khởi tố, bắt tạm giam; truy tố đối với cán bộ đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao thời gian qua đã khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị.

Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XIII)

Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XIII)

Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XIII) vừa kết thúc sáng qua, tại Hà Nội.

Trong ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị, Trung ương đã thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị nhận định, Đảng ta đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Thực tế cho thấy, chưa bao giờ trong Đảng có số lượng cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm kỷ luật nhiều như những năm qua. Và cũng chưa bao giờ trong Đảng có một số lượng cán bộ cấp cao (cả đương chức và nghỉ hưu), phải đưa ra xử lý nghiêm trước kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước nhiều như thế.

Quan điểm nhất quán của Đảng là giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; có công thì thưởng; có tội thì phạt; nhẹ thì nhắc nhở, phê bình; nặng thì phải xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Nhưng trước thực tế ấy, không khỏi buồn lòng, lo lắng. Chứng kiến lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh quân đội, công an bị xử lý kỷ luật, vướng vào vòng lao lý, không ai không đau nhưng vẫn phải chấp nhận, cần thiết phải làm để Đảng ta trong sạch, vững mạnh (TSVM), chế độ ta bền vững, tốt đẹp hơn.

Việc xử lý kỷ luật; khởi tố, bắt tạm giam; truy tố đối với cán bộ đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao thời gian qua đã khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị.

Quyết tâm ấy không phải là hô hào chung chung mà được thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng TSVM toàn diện; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (khóa XIII) sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng TSVM.

Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể. Làm cho Đảng TSVM, xứng đáng là Đảng cầm quyền, đó cũng là mong muốn của nhân dân.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm