Rơi giấy tờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chị Nguyễn Thị Thanh Thương tìm phụ lục hợp đồng mua bán bị đánh rơi...

Ngày 30/5/2024, trên đường đi từ phố Gia Thuỵ đến Phố Nguyễn Sơn quận Long Biên, do sơ suất chị Thương bị đánh rơi túi clear bag đựng tài liệu trong đó có Phụ lục 02A của hợp đồng mua bán BĐS số: EcoNomura-L219M12A ký giữa Nguyễn Thị Thanh Thương và Công ty cổ phần bất động sản Ecopark Nomura.

Ai biết thông tin về giấy tờ trên liên hệ với chị Nguyễn Thị Thanh Thương, số điện thoại: 0943280383.

Chị Thương xin cảm ơn và hậu tạ.

Đọc thêm