Sa Pa - Lào Cai xây dựng đô thị thông minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 1/10, thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã tổ chức khởi động vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thị xã Sa Pa là đơn vị phân cấp thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Lào Cai, với mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành đồng bộ đối với các ngành kinh tế - xã hội, các địa phương của thị xã, hướng tới mô hình quản trị thông minh, đáp ứng nhu cầu điều hành tập trung (đầu não vận hành) của mô hình Thành phố thông minh trong tương lai.

Sa Pa - Lào Cai xây dựng đô thị thông minh ảnh 1

Lễ khởi động trung tâm giám sát, điều hành thông minh tại SaPa - Lào Cai

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của thị xã Sa Pa được tích hợp các CSDL dung chung của tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính quyền.

Sa Pa - Lào Cai xây dựng đô thị thông minh ảnh 2

Các đại biểu ấn nút khởi động Trung tâm.

Việc khởi động Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thị xã Sa Pa, một bộ phận trong tổng thể Khung tham chiếu đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, sẽ là nền tảng cốt lõi quan trọng phục vụ cho sự quản lý, chỉ đạo, điều hành thông tin của Đảng và Chính quyền thị xã, phù hợp với đặc trưng khu đô thị du lịch, từng bước hình thành đô thị du lịch thông minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, phấn đấu xây dựng thị xã Sa Pa phát triển toàn diện, là Khu Du lịch Quốc gia mang tầm quốc tế.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm