Sắc lệnh mới của Tổng thống Nga Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định thành lập 5 ban giám đốc mới trong Văn phòng Điều hành của Tổng thống.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, các ban giám đốc mới của Văn phòng Điều hành của Tổng thống Nga được thiết lập theo sắc lệnh của Tổng thống Nga.

Theo đó, Văn phòng Điều hành của Tổng thống Nga sẽ có thêm các ban giám đốc chịu trách nhiệm về giám sát và phân tích các vấn đề xã hội, các vấn đề về chính sách hàng hải quốc gia, việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Nhà nước, chính sách nhà nước trong lĩnh vực nhân đạo và chính sách nhà nước trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Cũng theo sắc lệnh, ban Giám đốc phụ trách các hoạt động hỗ trợ của Hội đồng Nhà nước Liên bang Nga hiện có sẽ bị giải tán.