Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã – Cần sự đồng thuận cao của Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xác định việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo việc sáp nhập theo đúng lộ trình đề ra.
Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo việc sáp nhập theo đúng lộ trình
Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo việc sáp nhập theo đúng lộ trình

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Huyện ủy Yên Lạc đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/HU ngày 12/7/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 49 của BTV Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và tổ chức quán triệt nội dung của kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ này.

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thống kê, rà soát các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp để xây dựng kế hoạch, phương án sắp xếp theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.

Đến nay, UBND huyện đã ban hành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn. Theo đề án, trong giai đoạn 2023 - 2025, huyện Yên Lạc có 2 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp là xã Hồng Phương và Hồng Châu.

Xã Hồng Phương trên con đường đổi mới

Xã Hồng Phương trên con đường đổi mới

Theo đó, phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp như sau: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hồng Phương (có diện tích tự nhiên là 3,20 km2, đạt 15,24% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.707 người, đạt 58,84% so với tiêu chuẩn) vào xã Hồng Châu (có diện tích tự nhiên là 5,2 km2, đạt 24,76% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.923 người, đạt 111,54% so với tiêu chuẩn) để thành lập ĐVHC mới với tên gọi dự kiến là xã Hồng Châu.

Kết quả sau sắp xếp, xã mới thành lập (dự kiến là xã Hồng Châu) có: Diện tích tự nhiên: 8,4 km2 (đạt 40,00 % so với tiêu chuẩn); quy mô dân số: 13.630 người (đạt 170,38 % so với tiêu chuẩn). Các ĐVHC cùng cấp liền kề: xã Yên Phương, xã Trung Kiên, xã Nguyệt Đức, xã Trung Hà, xã Liên Châu - huyện Yên Lạc; xã Vân Hà, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC: Dự kiến tại xã Hồng Châu cũ.

Như vậy, đơn vị hành chính mới hình thành sẽ đảm bảo về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Cùng với việc rà soát, xây dựng phương án, huyện chỉ đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể, địa phương thực hiện sắp xếp đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về vấn đề này nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Phương Nguyễn Khắc Tiến cho biết: “Ngay sau khi có chủ trương của huyện, Đảng ủy xã đã tổ chức họp để quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các thôn dân cư đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương này nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho họ khi thực hiện sắp xếp".

Hiểu được việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy nên sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, nhiều người dân xã Hồng Phương đã tin tưởng, đồng thuận với chủ trương này.

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao đời sống, giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc; tạo động lực cho các đơn vị chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Tuy nhiên, cũng sẽ gặp không ít khó khăn, quá trình thực hiện cũng có nhiều nội dung và những vấn đề phát sinh nên cần sự đồng thuận, quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Vì vậy, huyện Yên Lạc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp ủy Đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân thông suốt trong nhận thức, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện; thường xuyên nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh để thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn.

Với cách làm bài bản, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp, bảo đảm yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính ở Yên Lạc đã và đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương đồng thuận, ủng hộ với mong muốn việc sắp xếp sẽ tạo chuyển biến tích cực ở các đơn vị hành chính mới, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đọc thêm