Sáu địa phương đầu tiên thực hiện hóa đơn điện tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Triển khai Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, từ ngày 1/7/2022, hầu hết doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử. Theo lộ trình, 6 địa phương đầu tiên sẽ thực hiện giai đoạn I từ tháng 11/2021.

Từ ngày 1/7/2022, hầu hết doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử.

Từ ngày 1/7/2022, hầu hết doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử.

Chuyển đổi phương thức quản lý, tiết kiệm chi phí xã hội

Để tiếp tục cải cách và hiện đại hóa, triển khai có hiệu quả Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP (NĐ 123) quy định về hóa đơn, chứng từ. Điểm mới quan trọng nhất của NĐ 123 là quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) kể từ ngày 1/7/2022.

Theo đó, hầu hết DN, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện HĐĐT. Đây là Nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng HĐĐT và giúp tiết kiệm chi phí cho DN, xã hội.

Triển khai Nghị định này, Bộ Tài chính lập kế hoạch thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022 sẽ triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định. Giai đoạn 2 từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai tiếp tại 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 21/9 về việc triển khai HĐĐT giai đoạn I và bàn kế hoạch, lộ trình triển khai, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký 6 văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố triển khai HĐĐT giai đoạn I, trong các quyết định này, Bộ trưởng cũng đưa ra một số giải pháp phối hợp rất cụ thể để triển khai thực hiện.

Triển khai đồng bộ đến các địa phương

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành nên Tổng cục Thuế đã kết nối trực tuyến với từng Cục Thuế, Chi cục Thuế triển khai thực hiện; yêu cầu các Cục Thuế quán triệt đến từng bộ phận, cán bộ công chức kế hoạch và các biện pháp thực hiện đảm bảo việc triển khai đề án thuận lợi, thành công.

Trong đó Tổng cục Thuế lưu ý các Cục Thuế cần báo cáo UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng HĐĐT do lãnh đạo tỉnh, thành phố làm Trưởng Ban. Đồng thời rà soát, phân loại NNT; Chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng CNTT để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế (CQT), gửi HĐĐT cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng HĐĐT;

Đồng thời, rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT trên địa bàn về việc triển khai HĐĐT để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ HĐĐT cho khách hàng; tổ chức tập huấn cho NNT và cán bộ thuế để đảm bảo triển khai thực hiện HĐĐT có kết quả; Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và Chi cục Thuế; …

Tại Tổng cục Thuế, Tổng cục Thuế lưu ý Ban chỉ đạo HĐĐT có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp về triển khai HĐĐT; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các vụ, đơn vị thực hiện kịp thời.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện quy trình quản lý HĐĐT, thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với CQT; đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm quản lý, trang bị hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống HĐĐT đảm bảo triển khai rộng trên cả nước từ tháng 4/2022. Trên cơ sở đó phân tích dữ liệu và sử dụng thông tin HĐĐT phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý tuân thủ, quản lý rủi ro và chống gian lận về hóa đơn.

“Việc thực hiện thành công HĐĐT sẽ tạo tiền đề tốt để ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới...”, ông Cao Anh Tuấn khẳng định.

Tổng cục Thuế đã ban hành quy trình hướng dẫn CQT các cấp, các bước công việc trong công tác tiếp nhận và xử lý đăng ký sử dụng HĐĐT, tiếp nhận, xử lý, quản lý rủi ro, kiểm tra và khai thác thông tin dữ liệu HĐĐT thống nhất trong phạm vi toàn ngành; các đơn vị chức năng đã xây dựng quy định về thành phần chứa dữ liệu HĐĐT và phương thức truyền nhận với CQT để phù hợp với quy định tại Nghị định 123 và Thông tư 78.

Tổng cục Thuế đang xây dựng và hoàn thiện danh mục nội dung đối với hồ sơ chứng minh đối với tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT có mã của CQT và không có mã của CQT cho người bán và người mua khi tổ chức có nhu cầu công khai dịch vụ HĐĐT trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế. Danh mục nội dung đối với hồ sơ chứng minh đối với Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT ký hợp đồng với CQT.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm