Sẽ có Bộ chỉ số đánh giá của người dân với hoạt động tư pháp

(PLVN) - Chiều 28/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp Phiên thứ 10. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Trương Hòa Bình chủ trì phiên họp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trương Hòa Bình chủ trì phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trương Hòa Bình chủ trì phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chưa đủ điều kiện thành lập trường đào tạo luật sư

Cho ý kiến về Đề án “Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của luật sư,” các đại biểu cho rằng Đề án đã đánh giá, cung cấp nhiều số liệu phản ánh sự phát triển về số lượng và chất lượng của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư, các đoàn luật sư.

Đồng thời, Đề án nêu được một số hạn chế, bất cập về số lượng, chất lượng luật sư và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, phạm vi các vấn đề được đề cập trong Đề án cần được rà soát kỹ vì có nhiều đề mục trùng lặp với Kết luận 69-KL/TW của Ban Bí thư; đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần nghiên cứu, xác định giải pháp đột phá, mang tính khả thi, cụ thể để thực hiện Đề án.

Về thành lập trường đào tạo luật sư, các đại biểu cho rằng đây là chủ trương đúng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thành lập cần có đủ các điều kiện.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết một số điều kiện tối thiểu để thành lập trường chưa đảm bảo. “Tổ kỹ thuật có đề xuất Liên đoàn tiếp tục hoàn thiện đảm bảo đầy đủ các điều kiện và đưa ra các giải pháp khả thi.

Đồng thời nghiên cứu thêm ý kiến của Ban thư ký, Ban Chỉ đạo, theo chúng tôi rất phù hợp. Bởi trong lúc nguồn lực có hạn và công việc còn nhiều thì nên tập trung làm những việc trước mắt, tiếp tục hoàn thiện Đề án để khi nào hoàn thiện tiếp tục trình cơ quan có thẩm quyền xem xét,” Bộ trưởng nêu quan điểm.

Sẽ có Bộ chỉ số đánh giá của người dân với hoạt động tư pháp ảnh 1
 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Do còn nhiều ý kiến về kiến nghị của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thành lập trường đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp cùng với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư phối hợp nghiên cứu đánh giá, đề xuất giải pháp khả thi.

“Nếu chưa cần thiết thành lập trường như thế thì phối hợp để nâng cao chất lượng đào tạo; còn nếu muốn làm thì khi đủ điều kiện mới làm,” Phó Thủ tướng nêu rõ.

Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp

Cho ý kiến về Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp,” các đại biểu cho rằng Đề án đã đề xuất phạm vi đánh giá theo lĩnh vực là hoạt động tư pháp bao gồm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Đồng thời, Đề án đã tiếp cận xây dựng Bộ chỉ số theo hướng là đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp, mức độ bảo đảm khả năng tiếp cận công lý, bảo vệ quyền và lợi ích của họ và mức độ hài lòng của người dân mà hoạt động tư pháp đem lại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng ý với việc cần thiết đổi tên Đề án từ “Xây dựng Bộ chỉ số tư pháp” thành “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp.” Nếu theo nội dung Đề án với 15 chỉ số thành phần thì cần phải khảo sát, đánh giá kỹ hơn để làm rõ đối tượng được đánh giá.

Đối với Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp,” qua thảo luận các thành viên Ban Chỉ đạo đều nhất trí với việc đổi tên Đề án.

Xung quanh phạm vi đánh giá của Bộ chỉ số, Đề án đề xuất phạm vi đánh giá theo lĩnh vực là hoạt động tư pháp bao gồm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; không đánh giá tất cả các hoạt động tư pháp mà chỉ đánh giá những hoạt động tư pháp có liên quan đến quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Phạm vi là đánh giá hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không tiến hành, đánh giá hoạt động của các cơ quan tư pháp Trung ương và cơ quan tư pháp trong Quân đội.

Phó Thủ tướng đề nghị các nội dung về tiêu chí, phạm vi, mức độ, đối tượng lấy ý kiến, việc công bố... cần tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc để đề xuất cụ thể thêm. 

Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư sau năm 2020

Đánh giá về Đề án “Xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của luật sư,” Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ, để phát triển đội ngũ luật sư, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư trong giai đoạn tới, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan cần thực hiện đầy đủ, toàn diện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, thực hiện một số nội dung liên quan tại Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở tổng kết Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và tổng kết thực hiện Đề án về phát triển đội ngũ luật sư, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển nghề luật sư sau năm 2020, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ luật sư đủ điều kiện tham gia giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

Cùng chuyên mục
 Các đảng viên dự Đại hội XIII của Đảng.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Kết luận số 14 của Bộ Chính trị đã góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

(PLVN) - PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung được ban hành rất đúng lúc nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên hăng hái vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ trước nhân dân.

Đọc thêm