Sẽ có đề án tổng thể đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(PLO) - Ngày 3/1, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đại sứ quán Ailen tổ chức hội thảo quốc gia “Thực trạng chính sách dân tộc, định hướng xây dựng chính sách giai đoạn 2021 – 2030”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội thảo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: trong nhiều năm qua, hệ thống chính sách dân tộc miền núi không ngừng được hoàn thiện, phù hợp với định hướng phát triển chung, nhất là hỗ trợ giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần sớm được khắc phục. Hệ thống chính sách còn dàn trải, chồng chéo; nguồn lực thực hiện còn khó khăn, chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của từng vùng; chưa khuyến khích được đồng bào tự vươn lên thoát nghèo. Thu nhập bình quân của hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội còn nhiều khó khăn…

Để khắc phục tồn tại, hạn chế, Chính phủ đã đưa vào chương trình công tác năm 2019, xây dựng đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo hướng tích hợp các chính sách, giải pháp nhằm phát triển nhanh, bền vững hơn vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm