Sẽ có kho lưu mọi dữ liệu trên các đài và báo điện tử?

Bộ Thông tin và truyền thông đang soạn thảo xây dựng Nghị định xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống lưu chiểu điện tử trình Chính phủ. Theo Dự thảo Nghị định, hệ thống lưu chiểu này độc lập với việc lưu chiểu dữ liệu tại các cơ quan báo chí.

Ảnh minh họa từ Internet.

Ảnh minh họa từ Internet.

Chiều ngày 26/10, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp chủ trì buổi họp tư vấn thẩm định Dự thảo Nghị định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử, theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Dự thảo Nghị định, Bộ Thông tin và truyền thông có trách nhiệm xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống lưu chiểu điện tử (tự động - PV) độc lập với việc lưu chiểu dữ liệu tại các cơ quan báo chí.

Cơ quan báo chí liên quan phải thực hiện truyền dẫn, kết nối tín hiệu theo yêu cầu của cơ quan lưu chiểu. Dự kiến, việc lưu chiểu được tính từ thời điểm xuất bản tác phẩm.

Thời gian lưu giữ tác phẩm tại "kho" lưu chiểu được đề xuất là 6 tháng với báo nói, báo hình và 12 tháng đối với báo điện tử.

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan được giao chủ trì xây dựng Nghị định, cho biết, việc xây dựng hệ thống lưu chiểu điện tử trên nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chủ động trong công tác quản lý, có ngay số liệu, nội dung tác phẩm báo chí phục vụ công tác quản lý.

Trên cơ sở dữ liệu lưu chiểu, Bộ sẽ tổ chức đánh giá, nhận xét về chất lượng, nội dung tác phẩm; định lượng độc giả, khán, thính giả phục vụ công tác quy hoạch báo chí.

Cũng trên cơ sở dữ liệu lưu chiểu, Bộ sẽ định kỳ và đột xuất thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về lưu chiểu báo nói, báo hình, báo điện tử.

Ban tư vấn thẩm định đã đóng góp nhiều ý kiến để Ban soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm