Sẽ tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo đề xuất tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân từ 50 triệu đồng lên 75 triệu đồng, đối với tổ chức từ 100 triệu đồng lên mức 150 triệu đồng.

Trước đó, năm 2020, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) (có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định về mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 75 triệu đồng trong lĩnh vực: cơ yếu; quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; giao thông đường bộ; giao thông đường sắt; giao thông đường thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Hiện nay, theo điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP (quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục) thì mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Tuy Nghị định số 04/2021/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực từ ngày 10/3/2021 nhưng trên thực tế Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chưa áp dụng xử phạt đối với các hành vi vi phạm bởi tính chất đặc thù các cơ sở giáo dục thực hiện theo năm học.

Vì vậy, Bộ GD&ĐT cho rằng, để đảm bảo thống nhất mức phạt và thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định pháp luật và có hiệu lực cùng thời điểm với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC số 67/2020/QH14, việc nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 là rất cần thiết.

Theo đó, tại Điều 1 dự thảo, Bộ GD&ĐT đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục như sau:

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên; phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm đ khoản 5 Điều 6 như sau: d) Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên; đ) Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.

Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.

Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: a) Liên kết giáo dục hoặc liên kết đào tạo khi chưa có văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền; b) Thực hiện tự chủ liên kết đào tạo khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20: Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Về điều khoản chuyển tiếp, Bộ GD&ĐT đề xuất, đối với hành vi VPHC trong lĩnh vực giáo dục xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 để xử lý.

Đối với quyết định xử phạt VPHC đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt VPHC có khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật Xử lý VPHC năm 2012, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục để giải quyết.

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Xử lý quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, trong đó có hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Đọc thêm