Sơ kết đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

(PLVN) - Chiều ngày 24/5, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới. Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới”, 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, cấp trên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Thiếu tá Nguyễn Văn Phát Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát biểu tham luận.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phát Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát biểu tham luận.

Theo đó các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Cụ thể, các đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thông tin, định hướng dư luận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động, chống phá gây phức tạp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình An Giang phát huy hiệu quả tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” hàng tháng; Phối hợp với các báo, đài viết đăng 662 tin, bài phóng sự, tạo sự lan tỏa tích cực, sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án, thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP, Tỉnh ủy An Giang.
Không những thế, các đơn vị còn cần thường xuyên bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời nắm chắc các dư luận xã hội trên khu vực biên giới, tuyên truyền các nhân tố tích cực, đấu tranh phê phán các tiêu cực, quan điểm sai trái. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trang, nhóm, blog, ứng dụng, phần mềm, tăng cường bình luận, chia sẻ, nâng cao chất lượng các bài tuyên truyền.

Ngoài ra, định kỳ, các đơn vị cũng cần tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đọc thêm