Sở Tư pháp Sơn La 40 năm xây dựng và trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển (17/2/1982 – 17/2/2022) các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp tỉnh Sơn La luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở Tư pháp Sơn La 40 năm một chặng đường.

Sở Tư pháp Sơn La 40 năm một chặng đường.

Nỗ lực, sáng tạo để phát triển

Cách đây 40 năm, ngày 17/2/1982 UBND Sơn La quyết định thành lập Sở Tư pháp từ tiền thân là Phòng pháp chế thuộc UBND tỉnh. Ban đầu, cơ cấu tổ chức chỉ có Ban giám đốc và 3 phòng nghiệp vụ với tổng số 9 biên chế. Khi đó, Sở được giao tiếp nhận một số nhiệm vụ của Ban pháp chế tỉnh và một phần tổ chức, nhiệm vụ của Toà án nhân dân tỉnh.

Những ngày đầu mới thành lập, Sở Tư pháp gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất và biên chế, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, tập thể cán bộ, công chức và người lao động đã nhanh chóng bắt tay vào việc, vừa củng cố, xây dựng về tổ chức, bộ máy vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đến nay, Sở đã được kiện toàn lên 5 phòng nghiệp vụ và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số 63 cán bộ, công chức, viên chức.

Sở Tư pháp Sơn La 40 năm xây dựng và trưởng thành ảnh 1

Suốt chặng đường 40 năm Sở Tư pháp Sơn La luôn được ghi nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Suốt chặng đường 40 năm qua, Sở Tư pháp Sơn La luôn giữ vai trò nòng cốt là cơ quan tham mưu giúp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thực hiện công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), đảm bảo thống nhất, khả thi, minh bạch trước khi đưa vào thực tiễn cuộc sống. Xây dựng nền tư pháp vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân.

Bên cạnh việc chú trọng củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành ngày càng vững mạnh, Sở Tư pháp đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, đề xuất nhiều giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ mới để tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Các lĩnh vực công tác như: xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý vi phạm hành chính; bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản… đều đạt kết quả tích cực, ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu, chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân.

Sở Tư pháp Sơn La 40 năm xây dựng và trưởng thành ảnh 2

Sở Tư pháp Sơn La ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Những dấu ấn nổi bật

Nhờ bám sát chỉ đạo của Bộ, ngành và cấp uỷ, chính quyền địa phương, Sở đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ được giao với nhiều dấu ấn nổi bật.

Trong đó, phải kể đến là công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL. Sở đã tham mưu tốt cho UBND tỉnh quản lý công tác ban hành văn bản QPPL và trực tiếp thẩm định các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL đã có nhiều chuyển biến tích cực về tiến độ và chất lượng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi trong thực tiễn. Đồng thời, tham mưu bãi bỏ các văn bản đã hết hiệu lực, sửa đổi bổ sung các văn bản có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Hạn chế tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực.

Sở Tư pháp Sơn La 40 năm xây dựng và trưởng thành ảnh 3

Sở Tư pháp Sơn La tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được toàn ngành chú trọng, tập trung hướng mạnh về cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp với từng đối tượng, qua đó đã thu hút hàng vạn lượt người tham gia. Ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân được nâng lên, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, các mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân được giải quyết kịp thời, góp phần tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, công tác hoà giải cũng được chú trọng, đến nay toàn tỉnh có 2.510 tổ hòa giải với tổng số 14.908 hòa giải viên tại các bản, tổ dân phố, cụm dân cư. Hàng năm, các tổ hoà giải đã hoà giải thành công hàng nghìn vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Sở Tư pháp Sơn La 40 năm xây dựng và trưởng thành ảnh 4

Trao đổi kinh nghiệp giữa Sở Tư pháp Sơn La với Sở Tư pháp các tỉnh bắc Lào.

Công tác hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính luôn được thực hiện tốt, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, từ đó đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp, công bố, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn. Nhờ đó, thực hiện tốt công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và công dân.

Công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được quan tâm tổ chức triển khai có hiệu quả, từng bước kiện toàn. Hiện tỉnh đã có Trung tâm trợ giúp pháp lý, 4 tổ trợ giúp pháp lý và 167 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại các xã. Đội ngũ trợ giúp viên, cộng tác viên pháp lý từng bước được củng cố, tăng cường cả về số lượng và năng lực công tác. Bên cạnh đó, công tác quản lý về các lĩnh vực: hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản… được triển khai hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích của công dân.

Công tác đối ngoại hợp tác trên lĩnh vực tư pháp được chú trọng, Sở Tư pháp Sơn La thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang, U Đôm Xay, Bò Kẹo (Lào) để trao đổi kinh nghiệm về công tác tư pháp. Qua đó, vận dụng một cách phù hợp với luật pháp của mỗi nước và đặc điểm, tình hình cụ thể của mỗi tỉnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Sở Tư pháp Sơn La 40 năm xây dựng và trưởng thành ảnh 5

Nhiều năm liền Sở Tư pháp Sơn La được Bộ Tư

pháp và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng Khen.

Những kết quả đã đạt được của ngành trong chặng đường 40 năm qua chính là nhờ sự cố gắng phấn đấu nỗ lực, sự dày công xây dựng, vun đắp cho Tư pháp Sơn La trưởng thành, phát triển như ngày hôm nay của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành. Những thành quả ấy đã được Nhà nước ghi nhận, biểu dương kịp thời, nhiều năm liền Sở Tư pháp Sơn La đã được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý…

Nhìn lại chặng đường 40 năm qua, có thể khẳng định rằng ngành Tư pháp tỉnh Sơn La đã có sự lớn mạnh rõ rệt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực

(PLVN) - Chiều 1/7, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Nguyễn Duy Thắng đã chủ trì cuộc họp trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL theo chuyên đề, lĩnh vực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL và tình hình xử lý kết quả rà soát VBQPPL của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Đọc thêm