Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang họp bàn về mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 17/05, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết 132 quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, bà Mai Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo đã trình bày sự cần thiết ban hành Nghị quyết quy định mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nhằm mục đích triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời thể hiện sự quan tâm, tri ân của tỉnh đối với người có công với cách mạng và đại diện thân nhân của họ.

Nội dung dự thảo Nghị quyết quy định về mức chi thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày lễ, tết, gồm: Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Quốc khánh (2/9) và Tết Nguyên đán theo từng nhóm đối tượng người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng.

100% thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định đã thảo luận, nhất trí cao sự cần thiết trình UBND tỉnh ban hành dự thảo Nghị quyết, đồng thời tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết về tên gọi, nguyên tắc, đối tượng được thăm hỏi, tặng quà và mức chi thăm hỏi, tặng quà.

Thay mặt Hội đồng tư vấn thẩm định, Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định kết luận nội dung cuộc họp: Nhất trí đối với sự cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định đối tượng và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa tên gọi của dự thảo Nghị quyết, điều chỉnh nguyên tắc áp dụng cho chặt chẽ, đối với đối tượng, nhóm đối tượng được thăm hỏi, tặng quà đề nghị gộp nhóm đối tượng 5 vào đối tượng 1, tăng theo hướng làm tròn mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với nhóm đối tượng 3,4 để bảo đảm số tiền chi thăm hỏi không bị lẻ và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành.

Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đọc thêm