Tạm biệt tháng 3...

(PLVN) - Mày sinh tháng 3, và cũng viễn du vào mây trời vào cận kề ngày sinh nhật. Mày biết không, bác sĩ bảo với bọn tao có thể mày đi trong Tết, nhưng mày đã chiến đấu cho đến lúc tạm biệt tháng 3. Bọn tao cười nói, ráo hoảnh trước mặt mày xem như chẳng có chuyện gì để rồi mày ở lại với mọi người lâu hơn... Giờ thì...tạm biệt nhé tháng 3... Tạm biệt một người bạn thân, tạm biệt Hà Sơn Bình - một nhà báo với nụ cười hiền tỏa nắng...

Bài hát sử dụng: See You again - Charlie Puth

0:00 / 0:00
0:00