Tăng cường phối hợp tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả

(PLVN) -Ngày 6.8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã có buổi làm việc với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (PLHSHC) về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tăng cường phối hợp tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác của Vụ PLHSHC trong những tháng đầu năm cơ bản đã bảo đảm theo đúng Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) bảo đảm chất lượng, tiến độ; ý kiến tham gia với Chính phủ về các vấn đề pháp lý trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã góp phần làm nên thắng lợi của cuộc chiến chống dịch bệnh.  

Vụ đã tham mưu, xử lý kịp thời nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự cuộc họp của Quốc hội, UBTVQH và Chính phủ, các ý kiến chuẩn bị được Lãnh đạo Bộ đánh giá tốt; công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ được quan tâm; việc triển khai các công việc của Vụ từng bước được thực hiện nền nếp, cơ bản bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế như tiến độ thực hiện góp ý văn bản còn chưa bảo đảm tiến độ; công tác phối hợp giữa các phòng còn chưa nhịp nhàng… 

Trong 06 tháng cuối năm 2020, Vụ PLHSHC tiếp tục thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý VBQPPL, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định. Vụ cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện các dự án luật quan trọng như Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)… 

Bên cạnh đó, việc theo dõi thi hành pháp luật, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong các lĩnh vực hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy; công tác triển khai các chương trình, dự án đã được phê duyệt… cũng được Vụ tiếp tục tăng cường trong nửa cuối năm 2020. 

Qua đó, Vụ PLHSHC kiến nghị, đề xuất Lãnh đạo Bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, bổ sung kinh phí để Vụ thực hiện một số nhiệm vụ, như triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 05/09/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng Báo cáo nghiên cứu, rà soát tính tương thích của Bộ luật hình sự năm 2015 với Hiệp định CPTPP… 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao những kết quả mà Vụ PLHSHC đã đạt được trong nửa đầu năm 2020 dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp. Trong 06 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng đề nghị Vụ chủ động nâng cao trách nhiệm với công việc đã đề ra trong Kế hoạch; cố gắng đảm bảo, hoàn thiện công tác xây dựng, góp ý, thẩm định đề nghị xây dựng VBQPPL và các văn bản đề án, văn bản khác được Lãnh đạo Bộ phân công. 

Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn mà Vụ LHSHC đang triển khai thực hiện, Thứ trưởng đề nghị Vụ chú trọng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật; điều chỉnh, đề xuất kinh phí để đảm bảo các hoạt động được diễn ra hiệu quả, xuyên suốt; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy việc tổ chức thi hành Luật và các văn bản thi hành hướng dẫn đạt hiệu quả … 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm