Tăng cường thi đua - khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng nặng nề của Bộ, ngành Tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 18/1, Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Tư Pháp) tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua – khen thưởng năm 2022.

Tăng cường thi đua - khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng nặng nề của Bộ, ngành Tư pháp

Đồng chủ trì Hội nghị có Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; bà Nguyễn Thị Tố Nga Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng. Tham dự hội nghị còn có đại diện các đơn vị thuộc bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động của Vụ.

Triển khai hiệu quả các mặt công tác

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của dịch đã có những tác động trực tiếp tới tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua khen thưởng (TĐKT), tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tập thể Vụ TĐKT đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các mặt công tác của đơn vị.

Vụ TĐKT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện các văn bản triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Vụ TĐKT đã chủ động tham mưu xây dựng trình ban hành 03 Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua cho các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021.

Cùng với việc tham mưu tổ chức phát động các phong trào, Vụ TĐKT cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua gắn với công tác khen thưởng của cả trong toàn Ngành. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và điều kiện thực tiễn, Vụ TĐKT đã tham mưu, hướng dẫn các Cụm, Khu vực thi vị trong toàn ngành tổ chức triển khai linh hoạt các hoạt động từ phát động, đăng ký giao ước thi đua; tiến hành sơ kết, kiểm tra công tác tổ chức - hướng dẫn việc chấm điểm thi đua cho đến hoạt động tổng kết phong trào thi đua năm 2021 của Cụm, khu vực phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo kiệm, hiệu quả, thực chất.

Bên cạnh đó, với vai trò là Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp, trong năm 2021, Vụ đã làm tốt công tác hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng, rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng, Thường trực Hội đồng xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất, khen thưởng đối ngoại theo quy định của pháp luật, phục vụ kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

Vụ đã tiếp nhận, rà soát, thẩm định hơn 4.200 hồ sơ đề nghị các loại hình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành để tham mưu Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định và thực hiện các quy trình, thủ tục trình Bộ trưởng khen thưởng, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhất trí thông qua với các trường hợp đủ điều kiện xét.

Trong đó đã có 13 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì, hang ba; 01 cá nhân được công nhận là Nhà giáo ưu tú, 30 Tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 09 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; gần 160 tập thể, cá nhân thuộc Bộ Tư pháp được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam,... tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng: 1.447 cá nhân được tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp; 113 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp” ghi nhận cho thành tích giai đoạn 2018-2020, giai đoạn 2019-2021; 1.596 tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 92 tập thể được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp, 344 tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 08 tập thể được xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ do có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021...

Năm 2022, Vụ TĐKT sẽ tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT của Bộ, ngành Tư pháp năm 2022. Nâng cao vai trò, chất lượng công tác tham mưu của đơn vị trong công tác TĐKT 82 phân làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công của Bộ, Ngành.

Chú trọng đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả của Vụ TĐKT trong năm 2021. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng thể chế với việc tham mưu xây dựng trình ban hành 03 Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua cho các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021. Bảng tiêu chí năm 2021 được đánh giá là chất lượng và đã giải quyết đã vấn đề định lượng từ trước đến nay, là cơ sở để chấm điểm một cách khách quan.

Tăng cường thi đua - khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng nặng nề của Bộ, ngành Tư pháp ảnh 1

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn đọng, hạn chế . Thứ trưởng đề nghị cần đổi mới cách thức quản lý, tổ chức triển khai nhiệm vụ, bảo đảm bao quát, toàn diện, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ; cần chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, việc theo dõi thi đua, khen thưởng, tích lũy chấm điểm phải có phần mềm, đồng thời nên có liên thông với công tác thống kê, công tác theo dõi của Văn phòng Bộ...

Cần quán triệt, tăng cường trách nhiệm của từng chuyên viên cho đến lãnh đạo Vụ. Đặc biệt là lãnh đạo cần phải gương mẫu đi đầu trong công tác thi đua; mỗi công chức Vụ TĐKT phải bám sát, am hiểu địa bàn, kịp thời phát hiện và chủ động đề xuất các trường hợp khen thưởng đột xuất; gắn khen thưởng đột xuất với xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác tư pháp, pháp luật, qua đó động viên, cổ vũ, lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trong Bộ, ngành.

Đồng thời, cần chủ động triển khai, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng Quỹ TĐKT; tuyệt đối không để tình trạng chậm thanh toán tiền khen thưởng

Cùng chuyên mục

Đọc thêm