Tăng cường trực tiếp kiểm sát đối với các Chi cục Thi hành án dân sự

(PLO) - Đây là một trong những nội dung mà Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) yêu cầu các Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) địa phương nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát Thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính.

Kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Tuyên Quang (ảnh minh họa). Ảnh: Việt Hòa

Kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Tuyên Quang (ảnh minh họa). Ảnh: Việt Hòa

Thời gian qua, theo đánh giá của VKSNDTC, công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính đã được lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp quan tâm, tập trung chỉ đạo; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính đã được nâng cao; tuy nhiên, theo VKSNDTC vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: chưa kiểm sát được thường xuyên, đầy đủ, chặt chẽ các hoạt động thi hành án; chậm phát hiện, phát hiện không đầy đủ những vi phạm trong hoạt động thi hành án để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục; chất lượng một số cuộc trực tiếp kiểm sát chưa cao; nhiều việc thi hành án để tồn đọng nhiều năm chưa được phối hợp giải quyết, dẫn đến khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Để tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính; thực hiện tốt Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và Luật THADS năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); Viện trưởng VKSNDTC đã ban hành chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSNDTC, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, huyện tập trung quán triệt và nâng cao nhận thức cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khâu công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện tốt chức năng của Ngành; bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Quy chế công tác kiểm sát THADS, thi hành án hành chính (được ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTCngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSNDTC). Tăng cường kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án và phân loại việc thi hành án; việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án, nhất là việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, các tài sản có giá trị lớn; tài sản thi hành án có yếu tố nước ngoài; việc thi hành án để thu hồi tài sản do tham nhũng, thu hồi tài sản cho nhà nước, việc THADS liên quan đến các tổ chức tín dụng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, thi hành án hành chính; quan tâm làm tốt công tác tiếp công dân. Chú trọng kiểm sát hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến THADS như: thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; hoạt động của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong kiểm sát THADS, thi hành án hành chính và trong kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, thi hành án hành chính.

Đặc biệt, tăng cường trực tiếp kiểm sát đối với các Chi cục THADS. Xác định rõ nội dung trọng tâm của việc trực tiếp kiểm sát trên cơ sở kế hoạch công tác kiểm sát của Ngành và từ yêu cầu thực tiễn ở địa phương. Lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và cấp huyện làm Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan THADS cùng cấp. Thông qua kết quả trực tiếp kiểm sát, VKSND các cấp tập hợp đầy đủ vi phạm, làm rõ nguyên nhân, ban hành kết luận yêu cầu khắc phục.

Quan tâm phát hiện vi phạm của Tòa án, Cơ quan THADS, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị hoặc yêu cầu khắc phục; chú trọng ban hành các kiến nghị tổng hợp vi phạm, phòng ngừa chung; nâng cao hơn nữa chất lượng các bản kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu. Chú trọng phúc tra việc thực hiện kết luận trực tiếp kiểm sát, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu.

VKSNDTC cũng chỉ rõ: Tăng cường phối hợp công tác với Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; trong việc hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong nhận thức, áp dụng pháp luật về THADS, hành chính và kiểm sát THADS, hành chính; Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo THADS, Cơ quan THADS cùng cấp, Tòa án và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân cùng cấp để giải quyết các việc thi hành án phức tạp, có quan điểm khác nhau giữa các ngành, có khiếu nại, tố cáo kéo dài; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở địa phương.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong Ngành giải quyết các việc, các vấn đề có khó khăn, vướng mắc về nhận thức và áp dụng pháp luật có liên quan đến THADS, thi hành án hành chính; trong việc trao đổi thông tin về các việc thi hành án có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu tội phạm và các việc cần thiết khác. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm