Tập trung, quyết tâm hơn nữa cho xây dựng, hoàn thiện thể chế

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã tập trung cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế thì cần tập trung hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, đã thúc đẩy rồi thì thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 16/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2022.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm xứng tầm với một trong ba đột phá chiến lược, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, nhất là các vấn đề thực tiễn mới phát sinh, cần điều chỉnh để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Vừa qua, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành một luật sửa nhiều luật. Thực tiễn cuộc sống và công tác chỉ đạo, điều hành cho thấy còn nhiều vấn đề, nút thắt đang đặt ra, như liên quan tới việc quản lý tài nguyên, khoáng sản, các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô… Đặc biệt, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương tháo gỡ những nút thắt, khó khăn, vướng mắc để triển khai, thực hiện Chương trình có hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục tập trung, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát các luật, nghị định, thông tư liên quan tới lĩnh vực quản lý, phát hiện các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, tích cực chuẩn bị các hồ sơ, dự thảo, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm việc xây dựng và hoàn thiện thể chế đúng quy định, trình tự, thời hạn và nâng cao chất lượng. Các cơ quan tiếp tục quan tâm về chế độ, chính sách, nhân lực, cơ sở vật chất… cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đã tập trung cho công tác xây dựng hoàn thiện thể chế thì cần tập trung hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, đã thúc đẩy rồi thì thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định để thể chế, cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống.

Phiên họp được tổ chức với thời gian có hạn, nội dung nhiều, phức tạp, yêu cầu cao, Thủ tướng đề nghị các đại biểu báo cáo trình bày, ý kiến phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Với các vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, Thủ tướng đề nghị tiếp tục tổ chức các hội thảo, lắng nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn, các đối tượng tác động và tổ chức công tác truyền thông thật tốt.

Tại phiên họp lần này, Chính phủ nghe, thảo luận, cho ý kiến về 3 dự án luật gồm Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Dầu khí (sửa đổi); đồng thời xem xét đối với đề nghị xây dựng 5 luật khác và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Sau khi nghe các thành viên Chính phủ thảo luận, cho ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, các dự án luật được đưa ra để xây dựng tại phiên họp đã cụ thể hóa đường lối, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết của Trung ương, các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội.

Các cơ quan đã bám sát quy trình, quy định để xây dựng pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các dự án luật đã bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn mà thực tiễn đặt ra. Quá trình xây dựng luật, các thành viên Chính phủ đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết, thể hiện trách nhiệm cao.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan trình dự thảo tiếp tục tiếp thu ý kiến, tranh thủ tối đa trí tuệ của các đại biểu, trên cơ sở đó hoàn thiện các dự án luật; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện, lấy ý kiến, kể cả ý kiến phản biện để bổ sung, hoàn thiện đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo tiến độ…

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam; phấn đấu mở cửa du lịch vào ngày 15/3/2022. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức mở cửa du lịch, mở cửa trường học đảm bảo an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả…

Đọc thêm