THADS tỉnh Nam Định đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin

(PLVN) - Từ đầu năm đến nay, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) Nam Định đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ, công tác được giao.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án.

Phân loại án chính xác

Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chỉ đạo sát sao đối với các vụ việc phức tạp, khó thi hành.

Các đơn vị đã tích cực tập trung vào công tác tổ chức thi hành án, phân loại án đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm (từ ngày 1/10/2018 đến ngày 31/3/2019), các cơ quan THADS Nam Định đạt kết quả về việc là 67,9%, về tiền đạt tỷ lệ 18,67%.

Đặc biệt, công tác thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tiếp công dân, niêm yết thủ tục hành chính được các cơ quan THADS của tỉnh chú trọng tăng cường.

Cục cũng triển khai, khai thác, sử dụng hiệu quả Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS đến từng cán bộ, công chức của các đơn vị. Tính đến nay các đơn vị đã tiến hành nhập hồ sơ thụ lý (tất cả hồ sơ cũ của năm 2018 chuyển sang và hồ sơ mới thụ lý) vào phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý cũng như xuất báo cáo thống kê của đơn vị.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được duy trì hoạt động hiệu quả, kịp thời đăng tải danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án. Việc quản lý sử dụng văn bản qua môi trường mạng được đảm bảo và thực hiện tốt, hiệu quả.

Cục đã triển khai thực hiện sử dụng văn bản điện tử đối với các phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục cấp huyện. Ngoài ra, Cục THADS tỉnh Nam Định và Bưu điện tỉnh Nam Định đã ký kết Thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực THADS.

Tuy nhiên, một số tồn tại, khó khăn cũng được các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh nhìn nhận trong 6 tháng đầu năm đó là tỷ lệ thi hành xong về tiền còn thấp trong đó có 02 đơn vị đạt dưới 10% đó là TP Nam Định (7,21%) và huyện Nam Trực (9,36%).

Số lượng việc và tiền chưa có điều kiện thi hành án đều tăng so với cùng kỳ năm 2018 (tăng hơn 31 tỷ) và số việc đã tồn qua nhiều năm không thi hành được nhưng các cơ quan thi hành án vẫn phải định kỳ tác nghiệp theo quy định làm mất nhiều thời gian, công sức của cán bộ thi hành án. Nhất là lực lượng cán bộ làm công tác THADS ngày càng mỏng so với khối lượng công việc ngày một tăng, từ đó cũng dẫn đến việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm sắp xếp vị trí việc làm trong đội ngũ gặp không ít những khó khăn.

Vận hành hiệu quả Đường dây nóng 

Để đạt kết quả tích cực hơn trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan THADS Nam Định sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, hành chính giai đoạn 2018 – 2021; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2019…

Song song với đó, cần tiếp tục tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, công tác thụ lý, xác minh, phân loại việc thi hành án. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, hạn chế việc khiếu nại vượt cấp. Vận hành hiệu quả “Đường dây nóng” để kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan THADS; cập nhật đầy đủ hồ sơ trên phần mềm quản lý đáp ứng yêu cầu quản lý chỉ đạo điều hành.

Lãnh đạo Cục, Chi cục cần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án, đôn đốc, xác minh, phân loại việc thi hành án và thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định. Tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện những sai sót từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành từ Cục đến các Chi cục.

Cục THADS tỉnh tập trung hoàn thành kiểm tra công tác chuyên môn, thẩm tra hồ sơ thi hành án theo kế hoạch đề ra. Tập trung giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh; thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp công dân của Cục.

Đặc biệt, Cục và các Chi cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thi hành đối với án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS trong sạch, vững mạnh…

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm