Thanh Hóa: Phê duyệt 46 vị trí việc làm tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

(PLVN) -Tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, trực thuộc Sở Tư pháp, giai đoạn 2020 - 2022.

Thanh Hóa: Phê duyệt 46 vị trí việc làm tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Theo đó, tổng số vị trí việc làm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là 11, trong đó vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành có 5 vị trí, gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc; Trưởng phòng, Trưởng Chi nhánh, Phó trưởng phòng; Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ có 1 vị trí, gồm trợ giúp viên pháp lý; Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ có 5 vị trí, gồm: Chuyên viên tổ chức bộ máy, nhân sự; Chuyên viên pháp lý; Kế toán; Văn thư - Thủ quỹ; Lái xe (xe chuyên dụng).

Số lượng người làm việc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước giai đoạn 2020 - 2022 là 35 người (trong đó có 1 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ).

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho các đối tượng được TGPL trong vụ việc TGPL theo quy định của Luật TGPL, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Hiện tại, mạng lưới các chi nhánh TGPL trực thuộc Trung tâm được kiện toàn từ 8 chi nhánh xuống còn 6 chi nhánh.

Các chi nhánh cụ thể như sau: Chi nhánh TGPL số 1 đặt tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Sáp nhập Chi nhánh TGPL số 3 (tại huyện Cẩm Thủy) vào Chi nhánh TGPL số 2, đặt tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc. Đổi tên Chi nhánh TGPL số 7 thành Chi nhánh TGPL số 3, đặt tại thị xã Nghi Sơn. Chi nhánh TGPL số 4 đặt tại thị trấn Như Thanh, huyện Như Thanh. Đổi tên Chi nhánh TGPL số 8 thành Chi nhánh TGPL số 5, đặt tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành. Chi nhánh TGPL số 6 đặt tại thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm