Thanh Hoá: tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2020

(PLVN) -Lớp tập huấn giúp cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp – hộ tịch tại cơ sở có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế công tác chuyên môn.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Vừa qua, Sở Tư pháp Thanh Hoá đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2020 (Lớp thứ nhất). Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật, Sở Tư pháp đã giới thiệu các kiến thức cơ bản của công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015; Công tác chứng thực theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

Thanh Hoá: tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2020 ảnh 1
 Ông Lê Ngọc Minh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hoá tập huấn tại hội nghị

Nghiệp vụ về đăng ký nuôi con nuôi; Xử lý các vấn đề về thu hồi đất và cưỡng chế quyết định thực hiện thu hồi đất; Nghiệp vụ báo cáo, thống kê tư pháp; tập huấn sử dụng Phần mềm Thống kê ngành tư pháp. Ngoài ra, các học viên còn được giáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết công tác hộ tịch ở cơ sở

Qua tập huấn, giúp cán bộ trực tiếp làm công tác tư pháp – hộ tịch tại cơ sở có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tư pháp tại cơ sở.

Đọc thêm