Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

(PLO) - Mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định số 842/QĐ-HĐTV thành lập Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC). 

Ban nghiên cứu phát triển KTTN, gọi tắt là Ban IV, do Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC làm Trưởng ban; Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên tham gia Ban IV gồm đại diện các cơ quan, tổ chức: Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Liên đoàn DN tỉnh Bình Dương, Hiệp hội Tôm Bình Thuận, Hội đồng tư vấn Du lịch, Ban Cố vấn Diễn đàn KTTN Việt Nam, Tập đoàn VinaCapital.

Đi kèm văn bản này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng ký Quyết định ban hành danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC theo Quyết định 1463/QĐ-TTg ngày 29/9 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng, gồm: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC; ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn DN tỉnh Bình Dương; Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận; ông Trần Trọng Kiên, thành viên Hội đồng tư vấn Du lịch; ông Vũ Văn Tiền, thành viên Ban cố vấn Diễn đàn KTTN Việt Nam; ông Don Di Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Ban nghiên cứu phát triển KTTN chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến phát triển KTTN gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia, chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban nghiên cứu phát triển KTTN hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

Việc ra quyết định bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn và thành lập riêng một Ban nghiên cứu về phát triển KTTN sau thời gian rất ngắn đối  thoại với DN tại Diễn đàn KTTN Việt Nam lần 2, sáng 31/7, thể hiện sự quyết liệt và tinh thần “nói đi đôi với làm” của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thành lập Ban nghiên cứu phát triển KTTN cũng thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa tinh thần Nghị quyết TW 5 về phát triển KTTN vào cuộc sống; góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy KTTN phát triển cũng như nâng cao vai trò, vị thế của khối DN này trong nền kinh tế Việt Nam…

Cùng chuyên mục

Đọc thêm