Thành lập Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

(PLVN) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa ra mắt Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (VIDI).

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trao quyết định thành lập Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải trao quyết định thành lập Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

Phát biểu khai mạc buổi lễ được tổ chức tại Hà Nội ngày 18/12, ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - cho biết, ngày 04/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1738/QĐ-BTC về việc Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (VIDI) và Quyết định số 1739/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của VIDI.

VIDI được thành lập sẽ tiếp tục thực hiện các chức năng của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm và Viện sẽ thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới là thu thập, phân tích và cung cấp thông tin dữ liệu về bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm.

 “Việc thực hiện tốt các chức năng này, chắc chắn VIDI sẽ có những đóng góp to lớn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành bảo hiểm, hướng tới xây dựng và hình thành nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên môn cao trong khu vực, đóng góp cho sự phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, nhằm thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và Đề án tái cơ cấu thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là xây dựng một thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển toàn diện - an toàn - hiệu quả - bền vững”- ông Phùng Ngọc Khánh tin tưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mới của VIDI trong việc thu thập, phân tích và cung cấp thông tin dữ liệu về bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân, xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý bảo hiểm việc công bố áp dụng mức phí bảo hiểm tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cần chỉ đạo VIDI tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức thi chứng chỉ hành nghề bảo hiểm, đảm bảo giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân.

Rà soát, chuẩn hóa giáo trình, tài liệu liên quan đến các chứng chỉ bảo hiểm, xây dựng đội ngũ giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao cho thị trường. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện khung tiêu chuẩn năng lực đối với các vị trí chức danh trong doanh nghiệp bảo hiểm trên cơ sở đó xây dựng chương trình đào tạo tương ứng với yêu cầu của từng vị trí, chức danh trong doanh nghiệp bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường.

Đồng thời, sớm xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê tập trung để phục vụ công tác tính phí bảo hiểm. Sớm ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam để có đủ nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Với kinh nghiệm 11 năm trong vai trò là Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, VIDI sẽ tiếp tục phát huy, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới” – Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm