Thành tựu của đất nước là kết tinh của nhiều phong trào thi đua và những hy sinh thầm lặng

(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc -  Chủ tịch Hội đồng Tihi đua Khen thưởng Trung ương khẳng định trong phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ X sáng nay (10/12).

 Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Hà Nội.

Cách đây 72 năm, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Người viết: "Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa." Người kêu gọi: "Làm cho mau, Làm cho tốt, Làm cho nhiều."

Thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng đó của Người, trải qua 26.480 ngày kể từ ngày 11/6 năm đó, không ngày nào nhân dân ta không thi đua yêu nước. Từ những ngày đầu với phong trào thi đua diệt giặc dốt, diệt giặc đói, cho đến giặc ngoại xâm; từ thi đua khôi phục kinh tế-xã hội ở miền Bắc cho đến thi đua chi viện cho chiến trường miền Nam; từ thi đua đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước đến thi đua kiến thiết lại nước nhà, thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế và đưa đất nước tiến lên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thi đua làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, “Ngày nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta có được là kết tinh của nhiều phong trào thi đua sôi nổi, bao gồm cả những cống hiến và hi sinh thầm lặng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp xã hội”. 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng chưa từng thấy, với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động. Chúng ta đã thấy nhiều hình ảnh cảm động, nhân văn, những tấm gương đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ người chiến sĩ lực lượng vũ trang đến người dân, người già, trẻ nhỏ đều có tấm lòng đối với đất nước trong lúc khó khăn, dịch bệnh diễn ra. “Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Có thể nói, các phong trào thi đua của chúng ta đã góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, khơi dậy được tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; hun đúc ý chí mạnh mẽ, khát vọng hùng cường của dân tộc ta. Thi đua giờ đây đã trở thành điều rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tinh thần thi đua, vượt lên chính mình chính là cội nguồn sức mạnh của sự phát triển.

Thành tựu của đất nước là kết tinh của nhiều phong trào thi đua và những hy sinh thầm lặng ảnh 1
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc -  Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương.

Mặc dù còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực rất lớn và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới với những bước tiến vượt bậc. Liên tiếp trong 4 năm 2016-2019, chúng ta đã thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra, đứng trong tốp 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất.

Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặc lớn trong lịch sử 100 năm gần đây của nhân loại khi đại dịch COVID-19 gây ra những tác hại vô cùng lớn đến kinh tế và sự xáo trộn trong đời sống xã hội của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của sự hòa quyện giữa "ý Đảng và lòng dân", chúng ta đã thi đua và giành thắng lợi trong việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế.

Đến thời điểm hiện nay, khi nhiều nước trong khu vực và trên thế giới bị rơi vào suy thoái sâu, Việt Nam là nền kinh tế vẫn duy trì được tăng trưởng dương. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giảm thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả ấn tượng.

“Từ đây chúng ta hiểu thêm rằng, mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì chúng ta đã đạt được, mà bởi cả những trở ngại chúng ta đã vượt qua”, Thủ tướng nói. Với những kết quả đặc biệt đó, không thể không cho rằng, năm 2020 phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách.

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với tương lai đất nước không ngừng được củng cố và nâng cao. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; tô điểm cho bản lĩnh, ý chí, khí chất của con người Việt Nam, không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua.

Thành tựu của đất nước là kết tinh của nhiều phong trào thi đua và những hy sinh thầm lặng ảnh 2
 Hưn 2.000 điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, trong mỗi chặng đường phát triển của đất nước, phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh, mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha ông và dân tộc ta. "Thi đua là động lực thúc đẩy mỗi cá nhân tự làm mới mình, luôn nỗ lực ngày thêm tiến bộ, tự giác vươn lên giành lấy thành quả mới trong lao động, học tập, sản xuất kinh doanh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới” - Thủ tướng phát biểu.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành quả quý báu trong suốt 72 năm qua.

Đồng thời, đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo khí thế và động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng, dân chủ, công bằng và văn minh.

Báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2016-2020), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương cho biết, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát động được hưởng ứng, triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả ở các cấp, các ngành, các địa phương trở thành nòng cốt cho phong trào thi đua cả nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thành tựu của đất nước là kết tinh của nhiều phong trào thi đua và những hy sinh thầm lặng ảnh 3
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc là điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần vào đổi mới, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện phẩm chất anh hùng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Cùng với phong trào thi đua, 5 năm qua, công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Từ đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đến nay, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng 07 Huân chương Sao Vàng, 30 huân chương Hồ Chí Minh, 9.826 Huân chương Độc lập, 317 Huân chương quân công, 13,912 Huân chương Lao động, 17.956 Huân chương bảo vệ Tổ quốc, 875 Huân, Huy chương hữu nghị, 55 Anh hùng lao động, 28 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (thời kỳ đổi mới), 3.674 danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, nghệ sỹ, Nghệ nhân (nhân dân, ưu tú) cùng nhiều Huân, Huy chương tặng thưởng cho các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Cùng chuyên mục
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm.

Những tấm gương làm theo lời Bác: Hết lòng vì lợi ích cộng đồng, vì Tổ quốc

(PLVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể ngày 17/5 cắt băng khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” và trưng bày chuyên đề “Tuổi trẻ - Mùa xuân đất nước” nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đọc thêm