Thi đua khen thưởng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

(PLVN) -Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ diễn ra ngày 18/12.

Thi đua khen thưởng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ có 11 thành viên gồm: Cục Trợ giúp pháp lý; Tổng cục THADS; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Kiểm tra VBQPPL; Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Con nuôi; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Quản lý XLVPHC & TDTHPL; Vụ PBGDPL và Trung tâm lý lịch tư pháp.

Thi đua khen thưởng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ảnh 1
 

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua số III Phạm Tuấn Ngọc cho biết năm 2019, phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm đã được phát triển mạnh mẽ, phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo. Các đơn vị đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM”. Nội dung và mục tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, gắn với yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và Bộ, ngành Tư pháp. Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng tại mỗi đơn vị đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, đoàn thể nhằm triển khai hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động từ đầu năm.

Tuy nhiên, phong trào thi đua của Cụm vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng ở các đơn vị là kiêm nhiệm nên hiệu quả công tác này chưa cao; năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện chấm điểm thi đua các đơn vị thuộc Cụm kèm theo việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhiều điểm mới so với năm trước nên còn một số vướng mắc…

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Cụm đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho 3 đơn vị gồm Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý XLVPHC & TDTHPL, Vụ PBGDPL và đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” cho Cục Quản lý XLVPHC & TDTHPL. Đồng thời công bố Quyết định cử Cụm trưởng Cụm thi đua số III năm 2020 là Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Phạm Tuấn Ngọc; Phó Trưởng cụm là Cục trưởng Cục Con nuôi Nguyễn Thị Hảo.

Thi đua khen thưởng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ảnh 2
 

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu các đơn vị thuộc Cụm thi đua số III cần xác định rõ công tác thi đua khen thưởng gắn với công tác nhiệm vụ chuyên môn, là động lực để công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua khen thưởng cần được triển khai thường xuyên và có sự gắn kết mật thiết với kết quả công tác chuyên môn của từng đơn vị, thông qua đó góp phần thúc đẩy cũng như ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể, cá nhân trong Cụm. Cùng với đó, cần kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình, sáng kiến, cách làm hay trong công tác thi đua khen thưởng.

Thứ trưởng lưu ý năm 2020 là năm đánh dấu nhiều sự kiện lớn của đất nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, do đó trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, các đơn vị cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tư pháp; kịp thời giải đáp các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, địa phương.  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm