Thi đua - khen thưởng phải thực chất, công khai, công bằng

(PLVN) -Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) diễn ra vào sáng 29/5.

Thi đua đúng trọng tâm, trọng điểm

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa cho biết: Giai đoạn 2016-2020, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) đã được Lãnh đạo và Đảng ủy Tổng cục quan tâm chỉ đạo nên đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động. Nội dung, hình thức, đối tượng khen thưởng, quy trình thẩm định, xét chọn khen thưởng, phong trào thi đua đã thường xuyên được đổi mới, phát huy có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác của Tổng cục.

Thi đua - khen thưởng phải thực chất, công khai, công bằng ảnh 1
 

Các phong trào thi đua đã được phát động, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng giai đoạn. Trong đó tập trung chủ yếu vào các phong trào: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giai đoạn 2016- 2020”;  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”;  “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2020.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, phong trào thi đua 5 năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc xây dựng điển hình chưa được chú trọng; việc bình xét khen thưởng của một số đơn vị chưa thực sự đánh giá sát kết quả công tác của từng cá nhân; công chức còn chưa mạnh dạn đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức cao; chất lượng các đề tài sáng kiến, giải pháp của công chức chưa cao để nhân rộng trong toàn Hệ thống…

Phát huy thành tích đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng cục và của toàn Hệ thống THADS trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Sơn đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, tiếp tục tập trung quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT, tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT.

Thi đua - khen thưởng phải thực chất, công khai, công bằng ảnh 2
 

Tăng cường gắn kết công tác TĐKT với việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác THADS, theo dõi THA hành chính, đặc biệt tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác THADS, hành chính được giao theo Nghị quyết của Quốc hội với mục tiêu “Đoàn kết, năng động, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công tác THADS”.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW.

Cùng với đó, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Theo đó, công chức, người lao động cơ quan Tổng cục thi đua gương mẫu thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hóa công sở và đổi mới lề lối làm việc. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, tích cực thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cấp, quản lý và sử sụng tốt tài sản công.

Tránh hình thức, cào bằng

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đánh giá công tác THADS giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: thể chế ngày càng được hoàn thiện; tổ chức bộ máy của toàn Hệ thống đã đạt được những bước phát triển quan trọng. Công tác THADS tại địa phương và trên toàn quốc đều đạt những kết quả khả quan. Công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức được quan tâm triển khai. 

Thi đua - khen thưởng phải thực chất, công khai, công bằng ảnh 3
 

Về công tác TĐKT của Tổng cục, Thứ trưởng khẳng định công tác này đã được thực hiện nghiêm túc, khách quan, thực chất. Các phong trào thi đua, đặc biệt là các đợt thi đua cao điểm đã tạo được khí thế sôi nổi trong toàn hệ thống, góp phần hoàn thảnh chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng nhận định: Trong giai đoạn 2021-2025, công tác THADS tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, do đó, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Tổng cục cũng cần tiếp tục làm tốt công tác TĐKT. Theo đó, cần kế thừa, phát huy các kết quả đạt được để đảm bảo công tác TĐKT hiệu quả, thực chất, công khai, khách quan, công bằng. 

“Cần đặc biệt tránh tình trạng thi đua qua loa, hình thức, cào bằng;  lợi dụng công tác thi đua để thực hiện mục đích cá nhân và không được xem nhẹ bất cứ phong trào thi đua nào”, Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng lưu ý Tổng cục phải làm tốt hơn nữa công tác suy tôn các gương điển hình tiên tiến; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động, phong trào TĐKT để thu hút đông đảo hơn nữa các cán bộ, công chức tham gia với ý thức tự giác, nhiệt tình.

Thi đua - khen thưởng phải thực chất, công khai, công bằng ảnh 4
 

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố và trao tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS cho 1 tập thể (Vụ Nghiệp vụ 1) và 2 cá nhân (Phó Vụ trưởng Vụ nghiệp 1 Nguyễn Thị Thu Hà và nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Lê Thị Kim Dung) là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020  và thông qua danh sách dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm